Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii – pożyczka – program zamknięty

1 października 2021 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 28.12.2021 r. godz. 15.30 zostaje zamknięty nabór wniosków na  dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu pn. „Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii – pożyczka”.

Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin naboru od 01.10.2021 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 89/2021 z dnia 17.08.2021 r.

Regulamin: [POBIERZ]

Wniosek o pożyczkę:  [POBIERZ]

Wniosek o dotację dostępny po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta https://portal.wfosigw.pl/

Lista załączników: [POBIERZ]

Formularz dotyczący pomocy publicznej:  [POBIERZ]

Wykaz dokumentów wymaganych do oceny zdolności kredytowej: [POBIERZ]

Załącznik 1 Oświadczenie do spłaty pożyczki: [POBIERZ]

Załącznik 2 Upoważnienie BIK: [POBIERZ]

Załącznik 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu – umowa o pracę: [POBIERZ]

Załącznik 4 Zaświadczenie o zatrudnieniu – umowa zlecenie: [POBIERZ]

Zalecenia uproszczonego audytu energetycznego: [POBIERZ]

Przykładowy protokół odbioru końcowego: [POBIERZ]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję