Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego

17 lipca 2019 / wfosAdmin

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 – wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 – oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 – oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B – dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik  nr 2 do modułu B – Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C – dane finansowe  [pobierz]
Moduł D1 – rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 – rozliczenie końcowe zadania [pobierz]
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zgodnie z zapisami programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”, prace związane z unieszkodliwianiem azbestu musiały być wykonywane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia m.in. na wytwarzanie odpadów zawierających azbest.

Sytuacja ta zmieniła się w związku z wejściem w życie z dniem 23 stycznia 2013r. ustawy
o odpadach (Dz.U.2013.poz.21). Zgodnie z zapisami art. 231 ust. 1 ustawy o odpadach decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami wygasają z dniem wejścia w życie nowej ustawy. Z uwagi na powyższe wymaganie zezwolenia na wytwarzanie odpadów zawierających azbest staje się bezpodstawne
i dlatego nie należy dostarczać przedmiotowego dokumentu na etapie przedkładania umowy
z wykonawcą prac. 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję