Racjonalizacja zużycia i poszanowanie nergii cieplnej, w tym termomodernizajca

17 lipca 2019 / wfosAdmin

Regulamin programu[pobierz]
Moduł A1 – wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 – oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 – oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B – dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów[pobierz]
Moduł C1 – dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 – dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 – rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 – rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję