Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz modernizacji i odbudowy urządzeń wodnych i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed nadmiarem wód podsiąkowych i opadowych

17 lipca 2019 / wfosAdmin

Regulamin programu[pobierz]
Moduł A1 – wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 do modułu A1 – oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 – oświadczenie innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B – dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów[pobierz]
Moduł C – dane finansowe – JST  [pobierz]
Moduł C2 – dane finansowe – osoby prawne [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat[pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego[pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję