Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości

16 lipca 2019 / wfosAdmin

Konkurs pod hasłem „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości” dla szkół średnich organizowany w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”


Konkurs organizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich i w partnerstwie
z NFOŚiGW.


Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia naboru, a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego (MKK), będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Partnerem przedsięwzięcia jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i Kongresu jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie, poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu  zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.


Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A. oraz TVP3 Poznań.
 

Poniżej zamieszczono dokumenty dotyczące konkursu:


Regulamin Konkursu  oraz Kartę Zgłoszenia, którą należy odesłać do dnia 28 września br. na adres Funduszu:


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa

 

Osobami kontaktowymi w sprawie MKK 2018 jest:

Kowalska Paulina nr tel. 22 504 41 29
pkowalska@wfosigw.pl
 

Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę MKK danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do organizacji przedsięwzięcia pod tytułem „Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2018” oraz zgody na publikowanie zdjęć, na których będą prezentowane wizerunki uczestników wykonane przez Organizatorów.
 

Do pobrania:

Regulamin konkursu: [pobierz]

Karta zgłoszenia: [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję