2023-OZ-NF2 „Usuwanie wyrobów zawierających kreozot – pilotaż”

10 stycznia 2024 / administrator

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie otwartym od dnia 06.09.2023 r. do wyczerpania ustalonej alokacji środków.

Regulamin naboru: [Pobierz]

Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji: [Pobierz]

Załącznik nr 1 do wniosku – harmonogram rzeczowo – finansowy: [Pobierz]

Załącznik nr 2 do wniosku – karta efektu ekologicznego: [Pobierz]

Załącznik nr 3 do wniosku – oświadczenia dotyczące pomocy publicznej: [Pobierz]

Arkusz aktualizacji danych: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia dotacji: [Pobierz]

Załącznik nr 1 do rozliczenia dotacji: [Pobierz]

Instrukcji rozliczenia końcowego dotacji: [Pobierz]

Załącznik nr 1 do rozliczenia końcowego dotacji: [Pobierz]

Karta oceny rozliczenia końcowego: [Pobierz]

Wzór trwałej tablicy: [Pobierz]

Wzór informacji na tablicę ogłoszeń: [Pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – informacja dla Wnioskodawcy: [Pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – informacja dla osób wskazanych do kontaktu: [Pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję