2017 OW-1 Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

15 lipca 2019 / wfosAdmin

Program zamknięty z dniem 29.09.2017 r.

Terminy naboru: od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29.09.2017 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek:  [pobierz]

Lista załączników:  [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego kanalizacja: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego oczyszczalnie: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego podłączenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Oświadczenie o wysokości umorzenia: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia transz: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję