Ponad 607 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie trafi do powiatów płońskiego, żuromińskiego oraz ciechanowskiego na usuwanie azbestu oraz edukację ekologiczną i ochronę przyrody.

20 września 2022 / Tomasz Chrzanowski

Umowy z beneficjentami 19.09.2022 r. w  siedzibie starostwa powiatowego w Płońsku podpisał prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka. W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy, a także wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik oraz poseł Anna Cicholska.

Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 462,5 tys. zł na usuwanie azbestu uzyskało piętnaście samorządów. Wsparcie trafi do gmin: Baboszewo, Bieżuń, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierząźnia, Joniec, Kluczbork Osada, Lutocin, Naruszewo, Płońsk, Raciąż, Siemiątkowo, Załuski i Żuromin oraz miasta i gminy Lubowidz, Nowe Miasto i Sochocin, a także miasto Żuromin.

„Zgłaszamy do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, po czym po uzyskaniu dofinansowania mamy możliwość przeprowadzenia całej procedury przetargowej, zebrania takiego azbestu no i oczywiście utylizacji” – dodał Sławomir Zalewski, burmistrz miasta i gminy Nowe Miasto.

Samorządy, które uzyskały dotacje podpiszą umowy ze specjalistycznymi firmami, które zajmują się usuwaniem azbestu.

„Jestem pod wrażeniem działań samorządów w zakresie usuwanie niebezpiecznego azbestu. Cieszę się, że Wojewódzki Fundusz dostrzega ten problem i wspiera samorządy w tym zakresie. To bardzo istotne działanie. To przykład synergii  samorządów z instytucjami rządowymi” – wskazał Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

W większości samorządów przyznana dotacja pokryje w całości koszty związane z usuwaniem azbestu. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie niebezpieczny materiał zostanie w bezpieczny sposób zdementowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

„Od 2018 roku Fundusz przekazał mazowieckim samorządom środki dzięki, którym usunięto azbest za kwotę ponad 40 mln zł. Dzięki temu wsparciu z terenu województwa Mazowieckiego usunięto i unieszkodliwiono ponad 105 tyś ton wyrobów zawierających azbest. W tym roku WFOŚiGW w Warszawie zaplanował kolejne 6 mln 800 tys. zł, które trafia do mazowieckich samorządów” – mówił Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.  

Powiat Płoński dzięki dotacji z Funduszu w kwocie 75 tys. zł zrealizuje program edukacji ekologicznej dla mieszkańców zatytułowany „Odkrywamy słodkie tajemnice – śladami pszczół i roślin miododajnych”. Całość projektu będzie kosztowała ponad 162 tys. zł. Z kolei powiat ciechanowski uzyskał ponad 70 tys. zł dotacji na utworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Całkowity koszt projektu to 93 750 zł. Gmina Żuromin utworzy ścieżkę edukacyjną przy ul. Jana Pawła II w Żurominie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 104 tys. zł. Ponad 63 tys. zł pokryje dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.

„Musimy ukształtować wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych postawy proekologiczne. Pomagają w tym ekologiczne ścieżki edukacyjne, które powstają w kolejnych miejscowościach na Mazowszu. Gratuluje wszystkim samorządom, które angażują się w takie projekty. Dziękuje też Wojewódzkiemu Funduszowi za wsparcie finansowe, które dla samorządów jest tak ważne” – mówiła poseł Anna Cicholska.

W 2022 roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie na działania związane z ochroną przyrody 1 mln 240 tys. zł, z kolei na edukację ekologiczną 3 mln 274 tys. zł.

PowiatJednostkaNazwa zadaniaKoszt kwalifi-kowanyKwota dofinan-sowania% dofinanso-wania
płońskiGmina Czerwińsk nad WisłąUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest35 000,0035 000,00100,00
płońskiGmina BaboszewoUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest35 000,0035 000,00100,00
płońskiMiasto i Gmina SochocinUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest41 254,0035 000,0084,84
płońskiGmina NaruszewoUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest33 452,0033 452,00100,00
płońskiGmina Miasta RaciążUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest7 800,005 460,0070,00
płońskiMiasto i Gmina Nowe MiastoUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest25 564,5725 564,57100,00
płońskiGmina JoniecUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest17 017,8011 912,4670,00
płońskiGmina ZałuskiUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest51 302,0034 101,6766,47
płońskiGmina DzierząźniaUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest31 302,0031 302,00100,00
płońskiGmina PłońskUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest50 252,0035 000,0069,65
żuromińskiGmina LutocinUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest44 528,4034 914,7178,41
żuromińskiGmina Kuczbork OsadaUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest28 711,0628 711,06100,00
żuromińskiMiasto i Gmina LubowidzUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest34 811,0034 811,00100,00
żuromińskiGmina SiemiątkowoUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest35 000,0035 000,00100,00
żuromińskiGmina BieżuńUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest17 641,8012 349,2670,00
żuromińskiGmina Miasta ŻurominUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest35 807,4035 000,0097,75
płońskiPowiat Płoński„Odkrywamy słodkie tajemnice – śladami pszczół i roślin miododajnych” – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu płońskiego162 161,0075 000,0046,25
żuromińskiGmina ŻurominUtworzenie ścieżki edukacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Żurominie103 900,0063 534,8561,15
ciechanowskiPowiat CiechanowskiTworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w DPS w Ciechanowie93 750,0070 312,5075,00

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję