Ponad 2 mln 171 tys. zł w formie dotacji i pożyczek dla OSP oraz samorządów z powiatów ostrowskiego, makowskiego i wyszkowskiego.

18 listopada 2022 / Tomasz Chrzanowski

16.11.2022 r. w siedzibie WFOŚGiW w Warszawie w obecności prezesa zarządu Marka Ryszki i zastępcy prezesa Kamili Mokrzyckiej podpisano osiemnaście umów dotacyjnych, pożyczkowych i umorzeniowych na łączną kwotę 2 171 793 zł. Środki trafią do samorządów i OSP. W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy oraz poseł Marek Zagórski.

Dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

Łącznie 844 769,85 zł w formie dotacji na modernizację oświetlenia trafi do dziewięciu samorządów. Do gmin Długosiodło, Nur, Zaręby Kościelne, Brańszczyk, Łyse, Lelis i Baranowo trafi po 100 000 zł. Gmina Krasnosielc otrzyma 46 945 zł dotacji. Powiat Ostrołęcki otrzyma 98 412 zł na modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Nowy program ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozwala samorządom uzyskać dotacje na sfinansowanie przedsięwzięć ograniczających zużycie energii. To odpowiedź na kryzys energetyczne i rosnące ceny. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100 tys. zł i pokryć 90% inwestycji. Dotację przyznawane są gminom, które podpisały z Funduszem porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Finansowanie proekologicznych działań JST

Zwierane przez WFOŚiGW w Warszawie umowy pożyczkowe z beneficjentami zakładają możliwość częściowego umorzenia zobowiązania po zrealizowaniu zadania zgodnie z planem. Środki z umorzenia przeznaczane są na kolejne, proekologiczne inwestycja.

Z mechanizmu skorzystała gmina Długosiodło, która otrzymała 815 078 zł pożyczki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Chrzczanka Włościańska. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem, dlatego Fundusz podjął decyzje o umorzeniu 45,25% zobowiązania. Dzięki temu samorząd 368 863 zł z umorzenia przeznaczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bosewo. Nową pożyczkę z Funduszu w wysokości 528 120 zł otrzymała gmina Długosiodło na rozbudowę sieci sanitarnej w miejscowości Długosiodło.

Z kolei gmina Stary Lubotyń dzięki pożyczce w kwocie 1 200 000 zł wybudowała kanalizację sanitarną w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcina Włościański. Fundusz podjął decyzję o umorzeniu 22% zobowiązania. Dzięki temu samorząd uzyskał 264 000 zł, które przeznaczy na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lubotyń – Kolonia i Turobin Brzozowa.

Dofinansowanie działań OSP

OSP w Ogonach otrzyma 29 700 zł dotacji na termomodernizację strażnicy. Do OSP w Załężu – Ponikiewce trafi 29 700 zł dotacji na wykonanie elewacji na budynku strażnicy. Ochotnicza Straż Pożarna w Słopsku dzięki dotacji w wysokości 22 500 zł wymieni drzwi wejściowe w budynku USP  

W ramach działań związanych z ochroną powietrza WFOŚIGW w Warszawie dofinansowuje termomodernizację budynków OSP, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz efektywnych źródeł ciepła. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 4 mln zł. Dotacje zmieniają nie tylko wygląd remiz OSP na Mazowszu. Inwestycje pozwalają na znaczące ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2.

Dodatkowo OSP w Drwałach otrzyma 18 837 zł na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Zakup agregatów prądotwórczych wysokiej mocy

OSP w Budkach Starych otrzymała 28 970 zł dotacji na zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką. Agregat wysokiej mocy zakupi również Ochotnicza Straż Pożarna Komorowo, która otrzyma 36 333 zł dotacji. W 2022 roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę WFOŚiGW w Warszawie uruchomił nowy program w ramach, którego jednostki OSP z województwa mazowieckiego mogą uzyskać dotacje na zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA. Celem Funduszu jest zapewnienie dostępności tych urządzeń w każdym powiecie województwa. Agregaty dużej mocy w sytuacjach kryzysowych zapewnią dostęp do zasilania np. szpitalom i szkołom. Wnioski przyjmowane w programie są opiniowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb jednostek. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 1,17 mln zł.

L.p.PowiatGminaWnioskodawcaNazwa zadaniakoszt kwalifiko-wanykwota dotacji
1makowskiMłynarzeOSP w OgonachTermomodernizacja strażnicy OSP Ogony33 000,0029 700,00
2makowskiMłynarzeOSP w Załężu – PonikiewceWykonanie elewacji na budynku strażnicy OSP Załęże – Ponikiewka33 000,0029 700,00
3wyszkowskiZabrodzieOSP w SłopskuWymiana drzwi wejściowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku19 075,7822 500,00
     Razem:81 900,00
PowiatWniosko-dawca Nazwa zadania umorzeniowegoKwota umorzeniaNazwa zadania na które udzielono pożyczkiKwota pożyczkiProcent umorzenia  
WyszkowskiGmina DługosiodłoBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bosewo, gmina Długosiodło368 863,72Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrzczanka Włościańska815 078,0345,25% 
ostrowskimGmina Stary LubotyńBudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lubotyń-Kolonia i Turobin Brzozowa264 000,00Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański1 200 000,0022% 
   Razem: 632 863,72    
PowiatWnioskodawca Nazwa zadania Kwota pożyczki
wyszkowskiGmina DługosiodłoRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło528 120,67
L.p.PowiatGminaWnioskodawcaNazwa zadaniakoszt całkowitykwota dotacji
1wyszkowskiDługosiodłoGmina DługosiodłoModernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Długosiodło119 508,11100 000,00
2makowskiKrasnosielcGmina KrasnosielcModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielc52 161,8446 945,66
3ostrowskiNurGmina NurModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nur113 436,75100 000,00
4ostrowskiZaręby KościelneGmina Zaręby KościelneModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne111 200,00100 000,00
5wyszkowskiBrańszczykGmina BrańszczykModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Udrzynek i Turzyn159 014,40100 000,00
6ostrołęckiŁyseGmina ŁyseOgraniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w Gminie Łyse w 2022 r113 140,00100 000,00
7ostrołęckiLelisGmina LelisModernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach: Słonecznej, Szkolnej w miejscowości Lelis179 120,5399 411,89
8ostrołęckiBaranowoGmina BaranowoModernizacja oświetlenia w kompleksie sportowym w Baranowie122 512,37100 000,00
9ostrołęckiPowiat OstrołęckiModernizacja oświetlenia wewnętrznego109 347,0098 412,30
     Razem:844 769,85
L.p.PowiatGminaJednostkaNazwa zadaniaKoszt kwalifiko-wany Kwota dofinanso-wania% dofinanso-wania
1ostrowskiWąsewoOSP Brudki StareZakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kVa wraz z przyczepą94 587,0028 970,0030,63%
2wyszkowskiRząśnikOSP KomorowoDofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA wykorzystywanych prez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego109 000,0036 333,0033,33%
3pułtuskiZATORYOSP w DrwałachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Drwałach18 837,0018 837,00100,00%
     Razem:84 140,00 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję