Ponad 1,6 mln zł na kolejne, proekologiczne inwestycje na Mazowszu.

20 stycznia 2023 / admin

Do gmin Pilwa, Maciejowice, Siedlce i Różan oraz miasta Maków Mazowiecki trafi łącznie 1 610 703,45 zł z umorzenia wcześniejszych pożyczek o łącznej wartości 6 484 861,16 zł udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Umowy umorzeniowe z gminami 19.01.2023 r. w siedzibie Funduszu podpisał Marek Ryszka, prezes zarządu Funduszu. W wydarzeniu wziął udział poseł Krzysztof Tchórzewski, były minister energii, który wspierał samorządy w pozyskaniu środków.

„Umorzenia dają większe możliwości wykorzystania środków własnych przez samorządy. Dzięki wsparciu Funduszu z jednej strony rozwiązujemy problemy ekologiczne, a z drugiej strony poprawiamy warunki życia mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat przyspieszyły inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz drogową w mniejszych ośrodkach. Dzięki temu mogą się one prężnie rozwijać, a ich mieszkańcy nie muszą wyjeżdżać do dużych miast” – podkreślał minister Krzysztof Tchórzewski

Gminy zrealizowały proekologiczne zadania zgodnie z planem i dopełniły warunków umorzenia, co pozwoliło Funduszowi na podjęcie decyzji o umorzeniu części zobowiązań.

„WFOŚIGW w Warszawie od 30 lat udziela wsparcia finansowego na działania, które poprawiają stan środowiska naturalnego na terenie województwa Mazowieckiego. Cieszę się, że niskooprocentowane pożyczki udzielone przez Fundusz pozwoliły samorządom osiągnąć zamierzone efekty ekologiczne. Dzięki temu mogliśmy podjąć decyzję o częściowym umorzeniu tych pożyczek. Te środki gminy przeznaczą na kolejne proekologiczne inwestycje” – mówił Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚIGW w Warszawie

Uzyskane z umorzenia środki gminy przeznaczą m.in. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej czy wymianę oświetlenia drogowego.

„Umorzenia pożyczek, które uzyskaliśmy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie są dla nas bardzo ważne. Środki z umorzenia przeznaczymy na zadania, które poprawiają warunki życia mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju naszych gmin” – Tomasz Kwiatkowski, wójt gminy Maciejowice.

„Dziękujemy za to kolejne wsparcie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od zawsze dba o budżety samorządowe. Środki, które Fundusz nam przekazuje ułatwiają nam budowę infrastruktury i rozwój naszych małych gmin” – mówiła Albina Łubian, Burmistrz Miasta I Gminy Pilawa

Gmina Maciejowice

WFOŚiGW w Warszawie zdecydował o umorzeniu 29,87 % pożyczki w wysokości 2 500 000 zł, której udzielił gminie Maciejowice na  budowę pierwszego etapu sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w północnej części gminy. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem,
a samorząd spełnił warunki umorzenia. Gmina uzyskała dzięki temu 746 853,28 zł na kolejne działania proekologiczne. Samorząd zrealizuje trzy ważne inwestycje. Gmina przeprowadzi kompleksową modernizacje budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. W ramach inwestycji zostanie m.in. wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wybudowana nowa kotłownia gazowa oraz założona instalacja fotowoltaiczna. Ponadto gmina dzięki częściowemu umorzeniu pożyczki, przeprowadzi wymianę energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne oprawy LED, które zmniejszą zużycie energii. Dodatkowo środki z umorzenia pozwolą na budowę około 1,6 km sieci sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Maciejowice.

Gmina Pilawa

WFOŚiGW w Warszawie zdecydował o umorzeniu 19,24 % pożyczki w wysokości 779 512,11 zł, której udzielił gminie Pilawa na budowę sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem, a samorząd spełnił warunki umorzenia. Gmina uzyskała dzięki temu 150 000 zł na kolejne działania proekologiczne. Za te środki samorząd wybuduje sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy. W miejscowości Lipówki w ulicach Magnolii, Wesołej oraz Willowej powstanie sieć wodociągowa o długości 1030 m oraz kanalizacyjna grawitacyjna o długości 1355 m. Dodatkowo w Lipówkach w ulicy Zacisze powstanie 3500 m kanalizacji grawitacyjnej oraz przewody tłoczne (ciśnieniowe) o łącznej długości 1255 m, które dają również możliwość podpięcia kanalizacji w miejscowości Puznówka. W Pilawie w ulicy Sportowej powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości 398 m. Z kolei w drodze gminnej Puznówka – Wygoda wybudowana zostanie sieć kanalizacji ciśnieniowej o długości 1202 m.

Gmina Miasta Maków Mazowiecki

WFOŚiGW w Warszawie zdecydował o umorzeniu 30 % pożyczki w wysokości 489 000 zł, której udzielił gminie miasta Maków Mazowiecki na budowę kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego
w Makowie Mazowieckim. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem, a samorząd spełnił warunki umorzenia. Gmina uzyskała dzięki temu 146 700 zł na kolejne działania proekologiczne. Za te środki samorząd przeprowadzi termomodernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim. W ramach projektu ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, fundamenty i dach budynku. Wymienione zostaną również okna i drzwi zewnętrzne oraz pokrycie dachowe. Prace pozwolą na poprawę efektywności energetycznej budynku i przyniosą znaczące oszczędności.

Gmina Różan

WFOŚiGW w Warszawie zdecydował o umorzeniu 6,16 % pożyczki w wysokości 1 330 000 zł, której udzielił gminie Różan na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek w miejscowościach Dyszobaba i Różan. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem, a samorząd spełnił warunki umorzenia. Dzięki temu gmina uzyskała 81 928 zł na kolejne działania proekologiczne. Samorząd wykona przebudowę głównego kolektora ściekowego w Różanie. W ramach inwestycji powstanie 1243 m kanału sanitarnego.

Gmina Siedlce

WFOŚiGW w Warszawie zdecydował o umorzeniu 35 % pożyczki w wysokości 1 386 349,05 zł, której udzielił gminie Siedlce na  modernizację oświetlenia elektrycznego. Inwestycja została zrealizowana zgodnie
z planem, a samorząd spełnił warunki umorzenia. Gmina uzyskała dzięki temu 485 222,17 zł na kolejne działania proekologiczne. W ramach inwestycji powstanie ponad 3874,5 metry sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią ściegów w ulicy Zachodniej w Golicach. Środki z umorzenia pozwolą również na budowę w tym samym miejscu sieci wodociągowej o długości 2256 m. Dodatkowo odtworzona zostanie nawierzchnia w miejscu, gdzie będą prowadzone prace budowlane.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję