Ponad 1 mln 705 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie trafi do jednostek OSP i samorządów z powiatu garwolińskiego.

15 listopada 2022 / Tomasz Chrzanowski

Środki trafią do jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia, aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz dofinansowanie projektów związanych z ochroną powietrza. Samorządy otrzymają dotacje na modernizację oświetlenia drogowego. Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie p. Kamila Mokrzycka podpisała 56 umów dotacyjnych na łączna kwotę ponad 1 mln 705 tys. zł. W wydarzeniu, które odbyło się 10.11.2022 r. w jednostce OSP Ruda Talubska wzięli udział lokalni samorządowcy i parlamentarzyści, którzy zabiegali o przyznanie dotacji JST oraz OSP m.in. senator Maria Koc i poseł Anna Maria Siarkowska.

Dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

Łącznie 814 171 zł trafi do dziewięciu samorządów na modernizację oświetlenia drogowego. Gminy Maciejowice, Garwolin, Żelechów i Wilga, miasto Garwolin oraz miasto i gmina Pilawa otrzymają po 100 000 zł. Do gminy Górzno trafi 98 925 zł, do gminy Miastków Kościelny 99 045 zł.  Gmina Łaskarzew otrzyma 16 200 zł na modernizację oświetlenia w hali sportowej. Nowy program ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozwala samorządom uzyskać dotacje na sfinansowanie przedsięwzięć ograniczających zużycie energii. To odpowiedź na kryzys energetyczne i rosnące ceny. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100 tys. zł i pokryć 90% inwestycji. Dotację przyznawane są gminom, które podpisały z Funduszem porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Dofinasowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP

Łącznie 409 047,48 zł trafi do dwudziestu jeden jednostek na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Środki trafią do OSP w Borowiu, Chrominie, Dąbrowie, Gończycach, Górznie, Izdebniku, Kobylej Woli, Korytnicy, Lipówkach, Łaskarzewie, Maciejowicach, Parysowie, Podłężu, Rudzie Talubskiej, Starowoli, Stefanowie, Trojanowie, Trzciance, Woli Miastkowskiej, Woli Rowskiej i Woli Starogardzkiej. Dofinansowanie w 2022 r. ma szczególne znaczenie. Druhowie z Mazowsza po rosyjskiej agresji na Ukrainę przekazali część swojego sprzętu ukraińskim strażakom. Dzięki dotacjom z WFOŚiGW w Warszawie, które pokrywają 100% kosztów zakupu OSP mogą uzupełnić niedobory w swoich magazynach. Jednostki kupują sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie m.in. mundury, hełmy i buty ochronne, sprzęt do łączności, pompy, węże, pilarki do drewna i metalu.

Wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Do siedemnastu jednostek OSP trafi łącznie 238 380,03 zł zł na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dotacje otrzymały OSP w Głoskowie, Gocławiu, Kownacicy, Melanowie, Miętnem, Niecieplinie, Samorządkach, Sokole, Starym Miastkowie, Stodzewie, Taluba-Feliksin, Uninie, Woli Łaskarzewskiej, Woli Władysławowskiej, Woli Życkiej, Zwoli i Żelechowie. Jednostki otrzymują wsparcie finansowane na przygotowanie dzieci i młodzieży do służby w OSP oraz propagowanie inicjatyw związanych z ochroną przeciwpożarową. Środki są wykorzystywane na zakup umundurowania i wyposażenia osobistego, a także sprzętu wykorzystywanego w procesie szkolenia młodych druhów. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze odgrywają ważną rolę w swoich społecznościach. Angażują się w lokalne inicjatywy i gwarantują rozwój jednostek OSP w przyszłości.

Zakup agregatów prądotwórczych wysokiej mocy

OSP Chęciny otrzyma 25 359 zł na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą. W 2022 roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę WFOŚiGW w Warszawie uruchomił nowy program w ramach, którego jednostki OSP z województwa mazowieckiego mogą uzyskać dotacje na zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA. Celem Funduszu jest zapewnienie dostępności tych urządzeń w każdym powiecie województwa. Agregaty dużej mocy w sytuacjach kryzysowych zapewnią dostęp do zasilania np. szpitalom i szkołom. Wnioski przyjmowane w programie są opiniowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb jednostek. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 1,17 mln zł.

Dofinansowanie działań na rzecz ochrony powietrza

Gmina Borowie otrzyma 30 000 zł na drugi etap termomodernizacji budynku OSP Iwowe. Do OSP w Chrominie trafi 30 000 zł na trzeci etap termomodernizacji budynku staży. OSP w Głoskowie otrzyma 30 000 zł na termomodernizację części swojego budynku. Do OSP w Iwowem trafi 30 000 zł na pierwszy etap termomodernizacji budynku straży. OSP w Garwolinie zakupi i zamontuje pompę ciepła w strażnicy dzięki dotacji z Funduszu w wysokości 30 000 zł. Gmina Miastków Kościelny otrzyma 16 605 zł dotacji na modernizację źródła ciepła w budynku OSP w Zwoli. Do gminy Pilawa trafi 24 255 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Pilawie. OSP w Gocławiu otrzyma 27 720 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Gocławiu. 

W ramach działań związanych z ochroną powietrza WFOŚIGW w Warszawie dofinansowuje termomodernizację budynków OSP, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz efektywnych źródeł ciepła. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 4 mln zł. Dotacje zmieniają nie tylko wygląd remiz OSP na Mazowszu. Inwestycje pozwalają na znaczące ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2.

L.p.PowiatGminaJednostkaNazwa zadania Kwota dofinansowania
1garwolińskiBOROWIEOSP w GłoskowieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Głoskowie15 000,00
2garwolińskiBOROWIEOSP w BorowiuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Borowiu19 749,00
3garwolińskiBOROWIEOSP w ChrominieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Chrominie20 000,00
4garwolińskiGARWOLINOSP Taluba-FeliksinAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Taluba-Feliksin15 000,00
5garwolińskiGARWOLINOSP w MiętnemAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Miętnem15 000,00
6garwolińskiGARWOLINOSP w NiecieplinieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Niecieplinie15 000,00
7garwolińskiGARWOLINOSP w Woli WładysławowskiejAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Woli Władysławowskiej15 000,00
8garwolińskiGARWOLINOSP w IzdebnikuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Izdebniku20 000,00
9garwolińskiGARWOLINOSP w Rudzie TalubskiejZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rudzie Talubskiej20 000,00
10garwolińskiGÓRZNOOSP w SamorządkachAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Samorządkach14 998,38
11garwolińskiGÓRZNOOSP w UninieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Uninie14 875,00
12garwolińskiGÓRZNOOSP w GórznieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Górznie20 000,00
13garwolińskiGÓRZNOOSP w Kobylej WoliZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kobylej Woli19 632,28
14garwolińskiŁASKARZEWOSP w MelanowieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Melanowie15 000,00
15garwolińskiŁASKARZEWOSP w Woli ŁaskarzewskiejAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Woli Łaskarzewskiej14 766,80
16garwolińskiŁASKARZEWOSP w DąbrowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dąbrowie18 768,27
17garwolińskiŁASKARZEWOSP w Woli RowskiejZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Woli Rowskiej20 000,00
18garwolińskiŁASKARZEWOSP w ŁaskarzewieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łaskarzewie20 000,00
19garwolińskiMACIEJOWICEOSP w MaciejowicachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Maciejowicach20 000,00
20garwolińskiMACIEJOWICEOSP w PodłężuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Podłężu19 981,25
21garwolińskiMIASTKÓW KOŚCIELNYOSP w Starym MiastkowieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Starym Miastkowie8 797,50
22garwolińskiMIASTKÓW KOŚCIELNYOSP w ZwoliAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Zwoli7 144,95
23garwolińskiMIASTKÓW KOŚCIELNYOSP w Woli MiastkowskiejZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Woli Miastkowskiej20 000,00
24garwolińskiPARYSÓWOSP w StodzewieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Stodzewie14 662,50
25garwolińskiPARYSÓWOSP w ParysowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Parysowie12 361,50
26garwolińskiPARYSÓWOSP w StarowoliZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starowoli20 000,00
27garwolińskiPARYSÓWOSP w Woli StarogrodzkiejZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Woli Starogrodzkiej20 000,00
28garwolińskiPILAWAOSP w GocławiuAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gocławiu14 875,00
29garwolińskiPILAWAOSP w LipówkachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipówkach19 962,11
30garwolińskiSOBOLEWOSP w KownacicyAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kownacicy15 000,00
31garwolińskiSOBOLEWOSP w SokoleAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sokole14 960,00
32garwolińskiSOBOLEWOSP w GończycachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gończycach20 000,00
33garwolińskiTROJANÓWOSP w Woli ŻyckiejAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Woli Życkiej14 699,90
34garwolińskiTROJANÓWOSP w KorytnicyZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Korytnicy20 000,00
35garwolińskiTROJANÓWOSP w TrojanowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Trojanowie20 000,00
36garwolińskiWILGAOSP w TrzcianceZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Trzciance18 593,07
37garwolińskiŻELECHÓWOSP w ŻelechowieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Żelechowie13 600,00
38garwolińskiŻELECHÓWOSP w StefanowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Stefanowie20 000,00
39garwolińskiGórznoOSP ChęcinyZakup przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 110 kVa na potrzeby OSP Chęciny25 359,00
672 786,51
L.p.PowiatGminaWnioskodawcaNazwa zadaniakwota dotacji
1garwolińskiBorowieGmina BorowieTermomodernizacja budynku OSP Iwowe – etap II30 000,00
2garwolińskiBorowieOSP w ChrominieTermomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap III30 000,00
3garwolińskiBorowieOSP w GłoskowieTermomodernizacja części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głoskowie30 000,00
4garwolińskiBorowieOSP w IwowemTermomodernizacja budynku OSP Iwowe – etap I30 000,00
5garwolińskiGarwolinOSP w GarwolinieZakup i montaż pompy ciepła w strażnicy OSP Garwolin30 000,00
6garwolińskiMiastków KościelnyGmina Miastków KościelnyModernizacja źródła ciepła w budynku OSP w Zwoli16 605,00
7garwolińskiPilawaGmina PilawaOchrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie24 255,00
8garwolińskiPilawaOSP w GocławiuOchrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gocławiu27 720,00
218 580,00
L.p.PowiatGminaWnioskodawcaNazwa zadaniakwota dotacji
1garwolińskiMaciejowiceGmina MaciejowiceModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Maciejowice100 000,00
6garwolińskiGórznoGmina GórznoWymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Górzno98 925,45
7garwolińskiMiastków KościelnyGmina Miastków KościelnyModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Oziemówka Gmina Miastków Kościelny99 045,64
11garwolińskiGarwolinGmina GarwolinModernizacja oświetlenia drogowego w gm. Garwolin100 000,00
24garwolińskiŻelechówGmina ŻelechówWymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Huta Żelechowska, Zakrzówek100 000,00
26garwolińskiGarwolinMiasto GarwolinModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Garwolin100 000,00
27garwolińskiPilawaMiasto i Gmina PilawaModernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa100 000,00
54garwolińskiŁaskarzewGmina ŁaskarzewModernizacja oświetlenia w hali sportowej w Woli Łaskarzewskiej16 200,00
66garwolińskiWilgaGmina WilgaModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilga100 000,00
814 171,09

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję