Podsumowanie działań doradczych za 2018 r.

12 grudnia 2018 / administrator

W dniu 10. grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie Doradców Energetycznych w ramach Projektu „Ogólnopolski system doradztwa dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej i OZE” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) według I Osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” zgodnie z zapisami poddziałania 1.3.3. Głównym celem spotkania monitorującego ww. Projekt było podsumowanie działań doradczych zrealizowanych przez wszystkich Doradców w 2018 oraz planowanych  działań –  ze wskazaniem kolejnych obszarów wymagających wsparcia  w 2019 roku.

W ramach spotkania zorganizowano konkurs na najładniejszą „projektową bombkę choinkową” wykonaną przez Partnerów Projektu (15 wojewódzkich funduszy, Urząd Marszałkowski w Lublinie). Każdy Partner Projektu zobowiązany był do wykonania minimum jednej konkursowej bombki  – z materiałów „eko”.

Miło nam przekazać informację, iż zestaw bombek przygotowanych przez Doradców Energetycznych z naszego Funduszu, zdobył jedną z głównych nagród, natomiast hasła w konkursie „Wujek dobra rada” – Tricks and tips – zajęły pierwsze trzy miejsca.

1. Oszczędzaj energię na każdym kroku a będziesz miał życie pełne uroku.
2. Powietrza nie trujesz-zdrowie zyskujesz.
3. Gdy energię oszczędzamy Ziemi życie przedłużamy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie energetycy-1024x179.jpg

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję