OGŁOSZENIE o zamiarze sprzedaży udziałów z dnia 31.03.2023 r.

31 marca 2023 / adminit

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza o zamiarze zbycia 2 000 udziałów w Spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000171197), co stanowi 5,027% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Podmioty zainteresowane powinny zgłosić swoje zainteresowanie nabyciem przedmiotowych udziałów w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pisemnie na adres:

WFOŚiGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.

Zawiadomienie powinno zawierać nazwę, dane korespondencyjne (kontaktowe) oraz krótki opis zainteresowanego podmiotu.

WFOŚiGW w Warszawie doręczy zainteresowanym podmiotom informację o kolejnym etapie procedury sprzedaży.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zbycia udziałów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zbycie udziałów będzie możliwe po wyrażeniu zgody na sprzedaż przedmiotowego pakietu udziałów przez  Województwo Mazowieckie oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki MFPK Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje: ebrzezik@wfosigw.pl, akrol@wfosigw.pl

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję