Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”

18 lipca 2022 / Tomasz Chrzanowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków – w trybie ciągłym- w ramach Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Beneficjentami Programu są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście w ramach Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska- zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa w terminie od dnia 18 lipca 2022 r.

Dokumenty dostępne są w Ofercie Finansowania w zakładce  Programy 2022/ Pozostali Wnioskodawcy

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję