Konwent Prezesów WFOŚiGW na Śląsku

11 lipca 2008 / administrator

 

26 i 27 czerwca 2008 r. w Tychach odbył się Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania prezesów funduszy z 16 województw z Janem Rączką Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówiono o konieczności opracowania wspólnej strategii działania do 2013 roku w celu lepszego wykorzystania unijnych pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska oraz wypracowania instrumentów wspólnych działań proekologicznych zwłaszcza we współpracy z bankami.

Uczestnicy Konwentu dyskutowali również na temat założeń do jednolitej strategii komunikacji zewnętrznej niezbędnej do popularyzowania w kraju najciekawszych oraz najbardziej wartościowych inicjatyw proekologicznych współfinansowanych przez fundusze.

Podsumowaniem obrad Konwentu była konferencja prasowa, która odbyła się 27 czerwca w Promnicach. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Wiceminister Rozwoju Regionalnego Janusz Mikuła, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski i Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. Wiceminister Janusz Mikuła zwrócił uwagę na konieczność lepszego niż do tej pory przygotowania projektów proekologicznych uwzględniających przede wszystkim osiągnięcie maksymalnych efektów ekologicznych. Do 2012 roku bowiem na ochronę środowiska Polska otrzyma 42 mld zł, ale koszty inwestycji dostosowujących nasz kraj do wymagań unijnych w zakresie budowy nowoczesnych oczyszczalni ścieków, kanalizacji i gospodarki odpadami będą o wiele większe. Już teraz oszacowano je na 170 mld zł.

Organizatorem Konwentu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na czele z Prezesem Zarządu Panią Gabrielą Lenartowicz, która przewodziła obradom.

(źródło: www.wfosigw.katowice.pl)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję