Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

12 lipca 2022 / administrator

Szanowni Państwo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-893) przy ulicy Ogrodowej 5/7, jako Administrator danych osobowych, mając na względzie wymogi zawarte w art. 34 ust. 3 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej RODO, informuje, że w dniu 07.07.2022 r. w wyniku nieuprawnionego działania doszło do naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym (tj. naruszenie dostępności danych), polegającym na zaszyfrowaniu części systemu informatycznego/bazy danych. W chwili wykrycia nieprawidłowości system IT WFOŚiGW w Warszawie został odłączony od sieci. Wśród zaszyfrowanych danych znajdowały się Państwa dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane finansowe, numer wniosku/umowy, numer działki, stan cywilny, numer księgi wieczystej.

Konsekwencją naruszenia jest ograniczenie możliwości realizowania przez osoby uprawnione prawa z art. 15 RODO, tj. prawo dostępu do danych.

Administrator informuje, że nie doszło do naruszenia poufności Państwa danych przetwarzanych przez WFOŚiGW w Warszawie.

Po powzięciu informacji o zaistniałym zdarzeniu, Administrator danych osobowych podjął niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków naruszenia oraz wprowadził działania zaradcze, które jeszcze w większym stopniu zminimalizują wystąpienie tego typu zdarzenia w przyszłości.

Zaistniałe naruszenie zostało zgłoszone właściwym instytucjom, w przewidzianych w przepisach terminach tj.:

– do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia,

– do CERT POLSKA (CSIRT NASK) – w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia.

W przypadku wątpliwości dotyczących zdarzenia w zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Panią Ewą Dobrowolską – Inspektorem Ochrony Danych WFOŚiGW w Warszawie pod adresem: iod@wfosigw.pl

Z poważaniem
Kamila Mokrzycka
Z-ca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Warszawie

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję