Kolejne środki na proekologiczne inwestycje na Mazowszu.

22 września 2022 / Tomasz Chrzanowski

Umowy z beneficjentami 19.09.2022 w siedzibie Funduszu w Warszawie podpisała Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie. Samorządy oraz organizacje pozarządowe otrzymały ponad 2 mln zł w formie dotacji, pożyczek i umorzeń wcześniejszych zobowiązań.

Umorzenia pożyczek

Gmina miejska Maków Mazowiecki uzyskała w ostatnich latach trzy pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Zawarte umowy przewidywały możliwość umorzenia części zobowiązania po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji. Samorząd rozbudował kanalizację deszczową na osiedlu Południe na ulicach Różanej, Słonecznikowe i Konwaliowej. Fundusz udzielił na ten cel 140 000 zł pożyczki. 40% zobowiązania zostało umorzone. Dzięki temu 42 000 zł gmina przeznaczy na termomodernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

Kolejną inwestycją na którą gmina otrzymała 210 000 zł pożyczki była rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Grzanka na ulicach Ogrodowej, Jesionowej i Klonowej. Fundusz po realizacji projektu umorzył 30% zobowiązania i kolejne 63 000 zł trafi na termomodernizację hali sportowej. Dodatkowe aż 330 000 zł na termomodernizację hali będzie pochodziło z umorzenia pożyczki w wysokości 1 100 000 zł, którą gmina przeznaczyła na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim wraz z montażem separatora.

Gmina Długosiodło przeznaczy 446 694,25 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bosewo. Środki pochodzą z umorzenia 40% zobowiązania z dwóch pożyczek. Pierwsza w wysokości 557760,95 zł gmina otrzymała na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Zalas, Dębienica, Łączka. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem. Drugą pożyczkę w wysokości 558 974,68 zł Fundusz udzielił na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański. Ten projekt również został zrealizowany.

Gmina Ostów Mazowiecka przeznaczy 342 444,70 zł na redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie samorządu. Środki pochodzą z umorzenia 45% pożyczki w wysokości 760 988,24 zł udzielonej przez Funduszu na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stara Grabownica.

Pożyczka dla gminy Jakubów

Gmina Jakubów uzyskała w WFOSIGW w Warszawie 632 000 zł pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Jędrzejów Stary i Jędrzejów Nowy. Inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem dlatego Fundusz umorzył 32% zobowiązania. Dzięki temu gmina uzyskała 176 960 zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie.

Wsparcie dla OSP

Gmina Grębków uzyskała 375 tys. zł pożyczki na zakup samochodu pożarniczo gaśniczego dla OSP w Grębkowie.

Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody

Blisko 75 tys. zł w formie dotacji trafi do Gminy Długosiodło na utworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w miejscowości Stare Bosewo. Gmina Zbuczyn dzięki dotacji w wysokości blisko 75 tys. zł stworzy ścieżkę edukacyjną „Leśne i łąkowe zagadki” w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa.

Ścieżka edukacyjna „Centrum Nadbużańskiej Edukacji Przyrodniczej – co żyje i hasa po naszych polach i lasach” powstanie przy budynku Urzędu Gminy w Korczewie. Samorząd otrzymał na ten cel blisko 75 tys. zł dotacji.

Fundusz dofinansuje kwotą 37,5 tys. zł budowę ścieżki edukacyjnej w miejscowości Daniszewo w gminie Rzekuń. Z kolei Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom uzyskało 75 tys. zł na budowę bazy ekologicznej.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję