Kolejne pieniądze na realizację zadań w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

15 kwietnia 2024 / adminit

05.04.2024 r. Zbigniew Deptuła – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie podpisał kolejne 2 umowy dotacji na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystego podpisywania umów Gminę Liw, która otrzymała 164 000,00 zł, reprezentował Bogusław Szymański – Wójt Gminy wraz z Katarzyną Kosiorek – Skarbnikiem. Umowę w imieniu Gminy Wiśniewo, podpisał Grzegorz Woźniak – Wójt, przy kontrasygnacie Małgorzaty Drążek – Skarbnika (wysokość dotacji 68 500,00 zł). Podczas spotkania podpisano również umowę o warunkowym umorzeniu pożyczki dla Gminy Gostynin, w wysokości 160 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Lucień. Umowę podpisał Edmund Zieliński – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Patrycji Rosy – Skarbnika.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję