Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej 63 Beneficjentem środków unijnych w ramach POIiŚ

05 Maj 2015

63 Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu został Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013  (Działanie 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów […]

Więcej

Gmina Serock 62 beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu

28 kwiecień 2015

62 Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu została Gmina Serock. Beneficjent otrzymał dofinansowanie ze środków POIiŚ na realizację zadania pn.„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku”. Wartość tego projektu opiewa na kwotę 2 882 569,92  brutto, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ, stanowi wartość 1 988 619,86 zł. Realizacja projektu […]

Więcej

61 umowa w ramach POIiŚ na terenie Województwa Mazowieckiego

24 kwiecień 2015

Dnia 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisano umowę o dofinansowanie projektu  „Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym wraz z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura […]

Więcej

Termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

23 kwiecień 2015

Informujemy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 został wydłużony do 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem:  https://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/24344_stanowisko_mir_w_sprawie_mozliwosci_wydluzenia_terminow_kwalifikowania_wydatkow_dla_projektow_relizowanych_w_ramach_konkursu_nr_7_poiis_1_1_04_2012_oraz_nr_8_poiis_1_1_03_2013.html

Więcej

60 umowa w ramach POIiŚ na Mazowszu podpisana z Gminą Ożarów Mazowiecki

14 kwiecień 2015

W dniu 10 kwietnia 2015 roku została podpisana 60 umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Ożarów Mazowiecki  na przygotowanie projektu ”Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów […]

Więcej

Unijne pieniądze na dokumentację techniczną w Celestynowie

07 kwiecień 2015

24 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Celestynów” realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Otrzymane wsparcie dotacyjne umożliwi […]

Więcej

Unijne dofinansowanie dla Gminy Liw

03 kwiecień 2015

19 marca 2015 r. Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 58 umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji dla budowy kanalizacji sanitarnej […]

Więcej

Ponad 2,5 mln zł ze środków POIiŚ na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Białobrzegi

26 lt. 2015

W dniu 24 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (Priorytet I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). 56 Beneficjentem środków […]

Więcej

55 umowa w ramach POIiŚ na Mazowszu podpisana z Gminą Miasta Kobyłka

20 lt. 2015

19 lutego 2015 r. Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 55 umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na […]

Więcej

Gmina Karczew wybuduje kanalizację z wykorzystaniem unijnych środków

20 lt. 2015

W dniu 18 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (Priorytet I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). 54 Beneficjentem środków […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję