Blisko 650 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie trafi do samorządów i jednostek OSP z powiatów siedleckiego i sokołowskiego.

18 listopada 2022 / admin

17.11.2022 r. w siedzibie WFOŚGiW w Warszawie zarząd Funduszu podpisał dziesięć umów dotacyjnych na łączną kwotę 649 725,91 zł. Środki trafią głównie do samorządów, które przeprowadzą modernizację oświetlenia na swoim terenie. Dodatkowo Fundusz udzielił dwóch dotacji jednostkom OSP w Liszkach i Błogoszczy. W wydarzeniu wzięli udział ministrowie Krzysztof Tchórzewski oraz Waldemar Kraska, którzy zabiegali o przyznanie dotacji JST i OSP.

Dofinansowanie dla samorządów na modernizację oświetlenia

Łącznie 587 725,91 zł trafi do ośmiu samorządów z powiatów siedleckiego i sokołowskiego w ramach nowego programu „Modernizacja Oświetlenia” ogłoszonego w tym roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gminy Korczew, Paprotnia i Jabłonna Lacka otrzymały w ramach programu po 100 000 zł dotacji. Do gminy Sterdyń trafi 99 187 zł, gmina Bielany otrzymała 90 000 zł dotacji, a gmina Sokołów Podlaski 98 538 zł.

„Dziękuje parlamentarzystom za regularne kontakty i podpowiedzi dotyczące programów oczekiwanych przez samorządy i jednostki OSP. Przykładem takiej dobrej współpracy jest stworzenie programu Modernizacja Oświetlenia. Uruchomiliśmy go w odpowiedzi na rosnące ceny energii. Dzięki dotacjom samorządy mogą znacząco ograniczyć swoje wydatki” – mówił Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚIGW w Warszawie.

W ramach programu JST mogą uzyskać dotacje na sfinansowanie przedsięwzięć ograniczających zużycie energii. To odpowiedź na kryzys energetyczny i rosnące ceny energii. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100 tys. zł i pokryć 90% inwestycji. Dotację przyznawane są gminom, które podpisały z Funduszem porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

„Jako wiceminister zdrowia mam świadomość, że jeśli środowisko będzie czystsze, będziemy oddychali powietrzem lepszej jakości będzie miało to bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie. Każda taka inicjatywa, która przynosi wymierne oszczędności dla samorządów przynosi też pozytywne skutki dla zdrowia” – mówił minister Waldemar Kraska.

Zakup agregatów prądotwórczych wysokiej mocy

OSP w Błogoszczy uzyskała 32 000 zł dotacji na zakup agregatu prądotwórczego wysokiej mocy. W 2022 roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę WFOŚiGW w Warszawie uruchomił nowy program w ramach, którego jednostki OSP z województwa mazowieckiego mogą uzyskać dotacje na zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA. Celem Funduszu jest zapewnienie dostępności tych urządzeń w każdym powiecie województwa. Agregaty dużej mocy w sytuacjach kryzysowych zapewnią dostęp do zasilania np. szpitalom i szkołom. Wnioski przyjmowane w programie są opiniowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb jednostek. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 1,17 mln zł.

„Bardzo dobrze, że Fundusz dba o stworzenie rezerwy w postaci agregatów prądotwórczych, które będą do dyspozycji w sytuacjach kryzysowych. Oby jak najdłużej te urządzenia stanowiły tylko rezerwę” – mówił minister Krzysztof Tchórzewski.

Dofinansowanie działań OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Liszkach w gminie Repki otrzymała 30 000 zł dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach działań związanych z ochroną powietrza WFOŚIGW w Warszawie dofinansowuje termomodernizację budynków OSP, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz efektywnych źródeł ciepła. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 4 mln zł. Dotacje zmieniają nie tylko wygląd remiz OSP na Mazowszu. Inwestycje pozwalają na znaczące ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2.

L.p.PowiatGminaWnioskodawcaNazwa zadaniakoszt kwalifiko-wanykwota dotacji
1sokołowskiSterdyńGmina SterdyńModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sterdyń110 208,0099 187,00
2sokołowskiBielanyGmina BielanyZmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Bielany poprzez modernizację oświetlenia ulicznego100 000,0090 000,00
3siedleckiKorczewGmina KorczewWymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Drażniew i Tokary111 732,67100 000,00
4sokołowskiSokołów PodlaskiGmina Sokołów PodlaskiModernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Węgrowskiej na odcinku od ulicy Oleksiaka „Wichury” do granic miasta w Sokołowie Podlaskim109 487,6898 538,91
5siedleckiPaprotniaGmina PaprotniaModernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Paprotnia127 903,09100 000,00
6sokołowskiJabłonna LackaGmina Jabłonna LackaWymiana systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Jabłonna Lacka595 320,00100 000,00
L.p.PowiatGminaWnioskodawcaNazwa zadaniakoszt kwalifikowanykwota dotacji
1sokołowskiRepkiOSP w LiszkachZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb OSP Liszki36 848,9630 000,00
L.p.PowiatGminaJednostkaNazwa zadaniaKoszt kwalifiko-wany Kwota dofinanso-wania% dofinanso-wania
1siedleckiSiedlceOSP w BłogoszczyZakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kVA dla OSP Błogoszcz97 698,9032 000,0032,75%

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję