Blisko 1 mln 295 tys. zł trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów legionowskiego, nowodworskiego i otwockiego, piaseczyńskiego i warszawskiego zachodniego. Łącznie ponad 236 610 zł trafi też do gmin Stare Babice i Kampinos.

18 listopada 2022 / admin

W obecności minister Anity Czerwińskiej i posła Zdzisława Sipiery 18.11.2022 r. w siedzibie Funduszu prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka podpisał umowy na dofinansowanie dziewięciu jednostek OSP z powiatów legionowskiego, nowodworskiego i otwockiego, piaseczyńskiego i warszawskiego zachodniego. Środki z Fundusz trafią również do gmin Stare Babice oraz Kampinos.

Dotacje dla OSP

Dzięki wsparciu z WFOŚIGW w Warszawie, na Mazowszu pojawią się trzy nowe pojazdy strażackie. OSP w Słomczynie uzyskała 432 770 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Podobny pojazd zakupi OSP w Kotorydzu dzięki dotacji w wysokości 475 000 zł. Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymała 170 000 zł na zakup wielozadaniowego, mobilnego zestawu do działań ratowniczych w skład którego wchodzi samochód rozpoznawczo-ratowniczy oraz poszukiwawczy dron ratowniczy.

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dzięki dotacji w wysokości 125 000 zł zakupi zestaw do ratownictwa wodnego w skład którego wchodzą sonar podwodny oraz specjalistyczny dron. Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim uzyskała 15 000 zł na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Cztery jednostki otrzymają dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Do OSP JRS Legionowo, OSP w Leoncinie i OPS w Józefowie trafi po 20 000 zł. Z kolei OSP w Śniadkowie Dolnym otrzyma na ten cel 16 950 zł dotacji.

Dotacje dla samorządów

Do gminy Stare Babice trafi 57 037 zł na renaturalizację części parku gminnego w Starych Babicach. Przeprowadzone działania poniosą poziom wiedzy społeczeństwa na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 79 050 zł.

Gmina Kampinos dzięki wsparciu z Funduszu w wysokości 157 560 zł zrealizuje trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Stryżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec i Wola Pasikońska. Środki pochodzą z umorzenia wcześniejszej pożyczki w wysokości 1 020 000 zł na budowę sieci kanalizacyjnej z w miejscowościach Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem, dlatego Fundusz podjął decyzję o umorzeniu 15,45% zobowiązania.

Wsparcie OSP priorytetem WFOŚiGW w Warszawie

Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie blisko 20 mln zł na programy skierowane do służb ratowniczych, w tym w szczególności do Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2022 roku WFOŚIGW w Warszawie na zakup sprzętu i wyposażenia przez OSP zaangażował 11 mln 825 tys. zł z czego 7 mln 611 tys. zł to środki własne Funduszu, a pozostała część to środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ważnym, autorskim programem WFOŚIGW w Warszawie jest aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa mazowieckiego. W 2022 r. Fundusz zaplanował na jego realizację ponad 2 mln zł. Z kolei na działania związane z ochroną powietrza realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne WFOŚIGW w Warszawie przeznaczy 4 mln zł. Dzięki przekazanym środkom przeprowadzone zostaną termomodernizację budynków OSP. Jednostki zakupią również i zamontują odnawialna źródła energii oraz efektywne źródła ciepła.

W 2022 roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę WFOŚiGW w Warszawie uruchomił nowy program w ramach, którego jednostki OSP z województwa mazowieckiego mogą uzyskać dotacje na zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA. Celem Funduszu jest zapewnienie dostępności tych urządzeń w każdym powiecie województwa. Agregaty dużej mocy w sytuacjach kryzysowych zapewnią dostęp do zasilania np. szpitalom i szkołom. Wnioski przyjmowane w programie są opiniowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb jednostek. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 1,17 mln zł.

BeneficjentNazwa zadania lub nazwa zadania umorzeniowegoKwota  UmorzeniaNazwa zadania na które udzielono pożyczkiKwota pożyczki% umorzenia
Gmina KampinosBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Stryżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska etap III157 560,98Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Kampinos, Kampinos A, Komorów, Kwiatkówek1 020 000,0015,45%
L.p.PowiatGminaJednostkaNazwa zadaniaKoszt kwalifiko-wanyKwota dofinanso-wania% dofinanso-wania
1legionowskiLEGIONOWOOSP JRS LegionowoZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Legionowo19 998,0019 998,00100,00%
2nowodworskiLEONCINOSP w LeoncinieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Leoncinie20 259,5320 000,0098,72%
3nowodworskiNowy Dwór MazowieckiOchotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze MazowieckimWielozadaniowy mobilny zestaw do działań ratowniczych:
– samochód rozpoznawczo-ratowniczy
– poszukiwawczy dron ratowniczy
353 000,00170 000,0048,15%
4otwockiJÓZEFÓWOSP w JózefowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Józefowie20 000,0020 000,00100,00%
5otwockiSOBIENIE-JEZIORYOSP w Śniadkowie DolnymZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Śniadkowie Dolnym16 950,0016 950,00100,00%
6piaseczyńskiKonstancin-JeziornaOchotnicza Straż Pożarna w SłomczynieŚredni samochód ratowniczo-gaśniczy982 770,00432 770,0044,04%
7piaseczyńskiTarczynOchotnicza Straż Pożarna w KotorydzuZakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego1 098 008,70475 000,0043,26%
8piaseczyńskiPiasecznoPiaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkoweZestaw do ratownictwa wodnego:
– sonar podwodny z kompleksowym wyposażeniem
– dron z kompleksowym wyposażeniem
250 000,00125 000,0050,00%
9warszawski zachodniOŻARÓW MAZOWIECKIOSP w Ożarowie MazowieckimAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Ożarowie Mazowieckim17 822,1615 000,0084,16%
10warszawski zachodniSTARE BABICEGmina Stare BabiceRenaturalizacja cześci parku gminnego w Starych Babicach – jako przykład podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego.79 050,0057 037,0072,15%

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję