Blisko 1 milion złotych z WFOŚiGW w Warszawie trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów płońskiego i żuromińskiego.

20 września 2022 / Tomasz Chrzanowski

Jednostki otrzymają wsparcie na zakup nowego sprzętu i wyposażenia, termomodernizację oraz instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach jednostek OSP, a także wsparcie młodzieżowy drużyn pożarniczych. Umowy z przedstawicielami jednostek OSP 19.09.2022 r. w  siedzibie powiatowej PSP w Płońsku podpisał prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka. W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, poseł ziemi płocko-ciechanowskiej.

„Cieszymy się, że te pieniądze popłyną do tylu jednostek OSP z północnego Mazowsza. Jestem pewny, że te pieniądze będą doskonale wydatkowane przez OSP na rozwój jednostek, które na co dzień działają dla dobra społeczność lokalnej” – mówił Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

W wydarzeniu uczestniczył również  nadbryg. Jarosław Nowosielski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Generał opiniował wnioski złożone do Funduszu przez OSP.

„To niesamowite wzmocnienie systemu operacyjnego OSP. Pamiętajmy, że te jednostki często jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia, dlatego wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu ma ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w naszych małych ojczyznach” – wskazał nadbryg. Jarosław Nowosielski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Do 21 jednostek OSP trafi łącznie 574 875,00 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Nowoczesne rozwiązania pojawią się na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli Folwark, Dziektarzewie, Baboszewie, Niedarzynie, Królewie, Siedlinie, Strachowie, Nowych Wrońskach, Krępicy, Szczytnie, Dobrska-Kolonia, Krajkowie, Szapsku, Kaczorowach, Sokołowym Kącie, Gradzanowie Kościelnym, Nowej Wsi, Krzeczanowie, Łaszewie, Siemiątkowie.

Dodatkowo Fundusz przekaże 101 267,10 zł na aktywowanie i doposażenie ośmiu, młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wsparcie otrzymają OSP w: Gościszce, Krzeczanowie, Dziektarzewie, Radzikowie, Jońcu, Latonicach, Kołozębiu i Szczytnie.

WFOŚiGW w Warszawie dofinansuje również kwotą 272 292,56 zł zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Wsparcie trafi do piętnastu jednostek OSP w: Chociszewie, Raciążu, Starej Wronie, Naruszewie, Radzyminie, Karolinowie, Nowym Mieście, Kownatach, Uniecku, Smardzewie, Sochocinie, Kucicach, Kroczewie, Sławęcinie i  Siemiątkowie.

Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

„W tym roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie blisko 20 mln zł na programy skierowane do służb ratowniczych w tym w szczególności do Ochotniczych Straży Pożarnych” – poinformował prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Marek Ryszka.

Od 2019 r. OSP z Mazowsza otrzymały w formie dotacji 90 mln zł i 3,5 mln zł w formie niskooprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.

L.p.PowiatGminaWnioskodawcaNazwa zadaniakoszt kwalifikowanykwota dotacjikoszt całkowity
1płońskiBaboszewoOSP w Woli FolwarkZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Woli Folwark26 417,0022 275,0026 417,00
2płońskiBaboszewoOSP w DziektarzewieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Dziektarzewie33 133,0028 350,0033 133,00
3płońskiBaboszewoOSP w BaboszewieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Baboszewie26 417,0022 275,0026 417,00
4płońskiBaboszewoOSP w NiedarzynieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Niedarzynie26 417,0022 275,0026 417,00
5płońskiJoniecGmina JoniecZakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewie33 000,0029 700,0033 000,00
6płońskiPłońskOSP w SiedlinieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlinie35 000,0030 000,0035 000,00
7płońskiPłońskOSP w StrachowieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachowie35 000,0030 000,0035 000,00
8płońskiZałuskiOSP w Nowych WrońskachZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Wrońskach35 000,0030 000,0035 000,00
9płońskiPłońskOSP w KrępicyZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w  Krępicy35 000,0030 000,0035 000,00
10płońskiZałuskiOSP w SzczytnieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w  Szczytnie35 000,0030 000,0035 000,00
12płońskiRaciążOSP Dobrska-KoloniaZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb OSP Dobrska-Kolonia30 000,0030 000,0035 000,00
13płońskiRaciążOSP w KrajkowieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb OSP w Krajkowie30 000,0030 000,0035 000,00
14płońskiRaciążOSP w SzapskuZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb OSP w Szapsku30 000,0030 000,0035 000,00
15płońskiRaciążOSP w KaczorowachZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb OSP w Kaczorowach30 000,0030 000,0035 000,00
16żuromińskiSiemiątkowoOSP w Sokołowym KącieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowym Kącie35 000,0030 000,0035 000,00
17żuromińskiSiemiątkowoOSP w Gradzanowie KościelnymZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym35 000,0030 000,0035 000,00
18żuromińskiSiemiątkowoOSP w Nowej WsiZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pozarnej w  Nowej Wsi35 000,0030 000,0035 000,00
19żuromińskiSiemiątkowoOSP w KrzeczanowieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pozarnej w  Krzeczanowie35 000,0030 000,0035 000,00
20żuromińskiSiemiątkowoOSP w ŁaszewieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pozarnej w  Łaszewie35 000,0030 000,0035 000,00
21żuromińskiSiemiątkowoOSP w SiemiątkowieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemiątkowie30 000,0030 000,0035 000,00
L.p.PowiatGminaJednostkaNazwa zadaniaKoszt kwalifikowany Kwota dofinan- sowania% dofinan-sowania
1płońskiBABOSZEWOOchotnicza Straż Pożarna w DziektarzewieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Dziektarzewie4 152,483 500,0084,29%
2płońskiCZERWIŃSK NAD WISŁĄOchotnicza Straż Pożarna w Starym RadzikowieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Starym Radzikowie17 000,0014 450,0085,00%
3płońskiJONIECOchotnicza Straż Pożarna w JońcuAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Jońcu16 600,0014 110,0085,00%
4płońskiNOWE MIASTOOchotnicza Straż Pożarna w LatonicachAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Latonicach17 000,0014 450,0085,00%
5płońskiSOCHOCINOchotnicza Straż Pożarna w KołozębiuAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kołozębiu15 006,0012 755,1085,00%
6płońskiZAŁUSKIOchotnicza Straż Pożarna w SzczytnieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Szczytnie17 800,0015 000,0084,27%
7płońskiCZERWIŃSK NAD WISŁĄOSP w ChociszewieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Chociszewie20 877,4518 877,4590,42%
8płońskiRaciążOSP w RaciążuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Raciążu23 134,1020 000,0086,45%
9płońskiJONIECOSP w Starej WronieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starej Wronie20 000,0020 000,00100,00%
10płońskiNARUSZEWOOSP w NaruszewieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Naruszewie20 087,2320 000,0099,57%
11płońskiNARUSZEWOOSP w RadzyminieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Radzyminie13 410,0011 910,0088,81%
12płońskiNOWE MIASTOOSP w KarolinowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Karolinowie16 380,0016 380,00100,00%
13płońskiNOWE MIASTOOSP w Nowym MieścieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Mieście20 000,0020 000,00100,00%
14płońskiPŁOŃSKOSP w KownatachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kownatach19 931,0019 931,00100,00%
15płońskiRACIĄŻOSP w UnieckuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Uniecku20 168,0020 000,0099,17%
16płońskiSOCHOCINOSP w SmardzewieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Smardzewie12 254,1112 254,11100,00%
17płońskiSOCHOCINOSP w SochocinieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Sochocinie19 460,0019 460,00100,00%
18płońskiDzierzążniaOSP w KucicachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kucicach20 000,0020 000,00100,00%
19płońskiZAŁUSKIOSP w KroczewieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kroczewie19 500,0019 500,00100,00%
20żuromińskiKUCZBORK-OSADAOchotnicza Straż Pożarna w GościszceAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gościszce18 000,0015 000,0083,33%
21żuromińskiSIEMIĄTKOWOOchotnicza Straż Pożarna w KrzeczanowieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Krzeczanowie14 120,0012 002,0085,00%
22żuromińskiBIEŻUŃOSP w SławęcinieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Sławęcinie20 125,0020 000,0099,38%
23żuromińskiSIEMIĄTKOWOOSP w SiemiątkowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Siemiątkowie18 980,0018 980,00100,00%

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję