15 lat działalności WFOŚiGW w Polsce

11 lipca 2008 / administrator

1 lipca 1993 r. swoją działalność rozpoczęły Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są dzisiaj ważnymi ogniwami polskiego systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce. Wojewódzkie fundusze są regionalnymi instytucjami finansów publicznych. Przyznanie im przez Sejm samodzielności i osobowości prawnej zapewnia, że środki pozyskiwane z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska są przeznaczane na jego ochronę. Fundusze nie tyle nimi administrują, ile gospodarują pomnażając zasoby finansowe, które wspierają inwestycje w ochronie środowiska. Dzięki rzetelnemu i sprawnemu zarządzaniu kapitały własne wszystkich 16 WFOŚiGW wzrosły obecnie do 5 mld zł. Przez 15 lat działalności WFOŚiGW przekazały w kraju blisko 17 mld zł na dofinansowanie ponad 72 tys. zadań inwestycyjnych oraz projektów edukacyjnych i badawczych. Dzięki temu zbudowano w Polsce m. in. ponad 2 tys. oczyszczalni ścieków, 30,5 tys. km kanalizacji oraz 8,2 tys. km sieci wodociągowej. Co czwarta złotówka inwestowana w ochronę środowiska pochodzi z WFOŚiGW. Każdego roku przekazują one blisko 1,5 mld zł na wsparcie około 12 tys. przedsięwzięć ekologicznych. Funkcjonowanie wojewódzkich funduszy, zwłaszcza ich udział w finansowaniu rozbudowy infrastruktury komunalnej, przyczynia się do poprawy stanu środowiska i warunków życia mieszkańców. Zapewnia także skuteczne wykorzystanie środków unijnych. WFOŚiGW uczestniczą bowiem w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programach Operacyjnych.
(źródło: www.wfosgw.poznan.pl)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję