ZO-49/2019 Wybór firmy audytorskiej do wykonania badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2019-2020.

24 października 2019 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wybór firmy audytorskiej do wykonania badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2019-2020”.

Załączniki:

– ZO-49/2019 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami [pobierz]

– ZO-49/2019 Aktywny załącznik nr 1 Formularz ofertowy [pobierz]

– ZO-49/2019 Aktywny załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: do dnia 04.11.2019 r. do godziny 12.00.

– ZO-49/2019 Odpowiedź na pytania Wykonawców [pobierz]

– link do strony ze sprawozdaniem finansowym WFOŚiGW w Warszawie: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow


Aktualizacja 20.12.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Aktualizacja 14.01.2020 r.

ZO-49/2019 Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję