ZO-30/2019 Zakup i dostawa krzeseł biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie

26 lipca 2019 / wfosAdmin

ZO-30/2019 Zakup i dostawa krzeseł biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa krzeseł biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie”.

ZO-30/2019 – Zapytanie ofertowe  [pobierz]
ZO-30/2019 Załącznik nr 1 – Formularz cenowy  [pobierz]
ZO-30/2019 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  [pobierz]
ZO-30/2019 Załącznik nr 3 – Wzór umowy  [pobierz]
 

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych  [pobierz]
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane zostały pozyskane od innych osób  [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 30.07.2019 r.

Wynik:  [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję