Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

21 października 2020 / adminit

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza, że od dnia 15.10.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program).

Zmiany zostały wprowadzone w następujących punktach programu:

– Zakres ogólny p.6.3.3 okres realizacji przedsięwzięcia,

– Zakres szczegółowy Część 1) oraz Część 2) w Postanowieniach dodatkowych dodano p. 11.10.

Zmiany wprowadzone w Programie wynikają z potrzeby umożliwienia beneficjentom, w sytuacjach od nich niezależnych,  w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, przedłużenia maksymalnego okresu realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich wersji Programu i obowiązują od 15.10.2020 r.

Załącznik: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję