Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

21 sierpnia 2019 / Marzena Paziewska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

ZO-34/2019 Zapytanie ofertowe [pobierz]
ZO-34/2019 Załącznik nr 1A – Formularz cenowy dla Części I [pobierz]

ZO-34/2019 Załącznik nr 1B – Formularz cenowy dla Części II [pobierz]
ZO-34/2019 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  [pobierz]
ZO-34/2019 Załącznik nr 3 – Wzór umowy  [pobierz]
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych  [pobierz]
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane zostały pozyskane od innych osób  [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 27.08.2019 r.

ZO-34/2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję