WFOŚiGW w Warszawie wspiera ochronę błotniaka łąkowego

3 lutego 2020 / adminit

Projekt ochrony błotniaka łąkowego w województwie mazowieckim jest działaniem zainicjowanym i koordynowanym przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z dofinansowaniem Wojewówdzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Czynną ochronę lęgów błotniaka łąkowego prowadzono w od maja do sierpnia 2019 r. na terenie 10 powiatów województwa mazowieckiego: łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego, ostrowskiego, ciechanowskiego, makowskiego, pułtuskiego, płońskiego, płockiego i sierpeckiego.

Wykryto łącznie 220 par błotniaka łąkowego w kategorii lęgowości B (gniazdowane prawdopodobne) oraz C (gniazdowanie pewne). Określenie wyniku lęgu było możliwe w przypadku 195 par. Znaleziono 115 gniazd, z czego czynną ochroną objęto 82 gniazda (lęgów). Do wieku lotności przeżyło w sumie 295 młodych, co daje wynik 1,51 młodego na parę oraz 2,86 młodego na parę z sukcesem (N=103). Sukces lęgowy błotniaka łąkowego we wszystkich powiatach objętych działaniami wyniósł średnio 52%, najniższy był w powiatach: pułtuskim (27,3%), sokołowskim (33,3%) oraz siedleckim (39,5%) a najwyższy w powiatach: sierpeckim (78,6), makowskim (77,8%) i łosickim (62,5%).

Czynna ochrona polegała m.in. na zabezpieczaniu gniazd poprzez ustawienie niewielkiego ogrodzenia z siatki i palików, w obrębie którego pisklęta w okresie żniw były bezpieczne (nie groziło im rozjechanie przez kombajn w czasie koszenia uprawy), znakowaniu lokalizacji gniazd tyczkami lub stosowaniu repelentów zapachowych (w celu zmniejszenia strat powodowanych przez drapieżniki np. lisa).

Liczenia błotniaka łąkowego w województwie mazowieckim w ramach II Krajowego Cenzusu Błotniaka Łąkowego prowadzono na 22 powierzchniach próbnych (kwadraty 10×10 km) wylosowanych w 2013 roku (na potrzeby pierwszego ogólnopolskiego cenzusu gatunku).

Na 15 powierzchniach próbnych stwierdzono łącznie 34 rewiry błotniaka łąkowego. Najwięcej w powiecie sochaczewskim.

W Polsce błotniak łąkowy objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga czynnej ochrony. Występuje nierównomiernie, najliczniej w centrum i na wschodzie kraju. Zagęszczenie populacji błotniaka łąkowego pozytywnie koreluje z powierzchnią użytków rolnych i upraw ziemniaków. Eksperci zauważyli w ciągu kilku lat spadek populacji lęgowej tego gatunku ptaka o około 40% w badanym przedziale czasu. Dlatego tak ważna jest jego ochrona.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję