WFOŚiGW dofinansowuje inwestycje z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

4 października 2019 / administrator

3 października w Ministerstwie Środowiska odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.  

W uroczystym podpisaniu umów udział wzięli Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister rolnictwa Rafała Romanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie  Anna Król, wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie efektywnie realizuje swoją misje opartą przede wszystkim na edukacji ekologicznej i ochronie przyrody. Dofinansowujemy Centra Edukacji Ekologicznej, wspieramy działania edukacyjne na rzecz parków krajobrazowych i leśnych kompleksów promocyjnych, a także sprzyja rozwojowi infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. Wspieramy zadania polegające na organizacji konkursów oraz olimpiad z zakresu edukacji ekologicznej. Finansujemy również organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, czy seminarium o tematyce ekologicznej.

23 września 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przyznał dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w ramach wniosków złożonych w II naborze konkursów pn.: „Zadania z zakresu ochrony przyrody” oraz „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”.

Dofinansowanie uzyskały wszystkie zadania które przeszły pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. W przypadku edukacji ekologicznej dofinansowanie uzyskały 23 przedsięwzięcia na łączną kwotę blisko 1.600.000 zł, w przypadku ochrony przyrody tych zadań było 16, a łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 1.170.000 zł.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstanie na terenach mazowieckich gmin infrastruktura dla dzieci w postaci ścieżek edukacyjno- przyrodniczych, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą zdobywać wiedzę na temat środowiska i konieczności jego ochrony. Natomiast w przypadku zadań związanych z ochroną przyrody przyznano dofinansowanie, na projekty, które swoim zakresem obejmują głównie prace pielęgnacyjne
i konserwacyjne drzew oraz zadania z zakresu ochrony gatunkowej. Dzięki pomocy finansowej naszego Funduszu powstało w sumie ponad 210 nowych ścieżek edukacyjnych, wybudowano lub zmodernizowano 65 baz edukacyjnych; powstało ponad 800 km ścieżek edukacyjnych i 2 nowe centra edukacji ekologicznej. Dodatkowo zrealizowano ok. 572 programów edukacyjnych, zorganizowano 700 konkursów i olimpiad ekologicznych oraz przeprowadzono ponad 300 akcji i imprez ekologicznych. Wspieramy finansowo realizacje różnorodnych zadań, zarówno inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej. Łączne wsparcie na tego typu zadania ze środków własnych Funduszu wyniosło już ponad 58 milionów zł.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję