Usługa wynajęcia Sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej podczas: „Organizacji szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych” w Siedlcach

21 sierpnia 2019 / Marzena Paziewska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: Usługę wynajęcia Sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej podczas: „Organizacji szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych” w Siedlcach”.

ZO-33/2019 Zapytanie ofertowe [pobierz]
ZO-33/2019 Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  [pobierz]
ZO-33/2019 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  [pobierz]
ZO-33/2019 Załącznik nr 3 – Wzór umowy  [pobierz]
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych  [pobierz]
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane zostały pozyskane od innych osób  [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 26.08.2019r.

ZO-33/2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję