Bd645hvJyvhA5ThLCi8oRvXs7dIHBuiYDBnXR6qAWQpA0/ofefqn9gmeJDsIVW0qQKOsarMm6HHuYjtkntghwk5DGwgbmQt3qsRNyu5E6MBAqZimWJGNVKvcktTN1qIPbEv7BA/Lfzwe8kMmCoeTH5nzyuFyfBCqty2z68oyEd0n8sZ/4Cntt81Yqwxlsgrrp15UWmx7+ceuSOQ8RsA3v4LRwWK5rTQIpRllr5rkAsTbbXHYlBbyq2A1lnvHVBxmDpRYpm/ElqQUNRfVXDg8MNfbPBmnS4e2eTjSnPYDG7EdXYJGURhg0XwjbIgapjdcyeNdz3mHv4uFqMDRiWsjeU+yDSG0Hxaty9HJXX9wVoYqa9r6ohWFnimc8av4ZCeNjd01nmlAVef+oC/vwgJUPeeX4lzowXcYUfwo+OQmiRXrBOfcU6h/6rpF9ysQ142YgP6RosntEL6xKr6F+HrYrHaeuMJqT74PWnRK+XUv/mMY6GDPUjMY4WvOloFoavlrFfzJJ+oyF5aAmg2fQJik/YwpInHdDAG28kAz3ipWmy4CkE3L5iU5F5Z5XlEAcqFE8c0h4wFjy4H7gjjLmfUSiGFV+t9Xy+zpxX4jrLuAIUsCnFJLKQtNHpmGn2X5fYU+Iy+kHGoF0tcTwUOO9EotebSZSXVo9RMQ3t6bp7IVGsc=nXplfwgK/haDhXYUkXHZOAJ3gnv1UWq1/Z3wLn6iYlmYJfYRiJeDbEeiJdO4+5LoW3d3DREiuT8/2CSjJGeWteLPUErg1UwmxFgwdHMHrMRawdX2Ub35y/MO+r8RVAJ5nAUI1WWOibYEfmQ0Ht0AE4eV8WIqqOu2bfHdQZDSLv7QMmWPJoo34+4Jd2xK0ybZvm16TEsWMKJOVGNwk44Z4G6cvVoKuLq/1NP4Oa8bpFOwYDx/9v1RCP9cHedAA1DsqKLrj+UcVkJjvX3V+haqNtsRivne7HRYzSEhfLy1Rfpu6RR+FZ9QQoaPYoMibB5Tpv8+CNx8UEHUyqzjQ3GBQ/7wqoOkE/6Ry6AieayGAUIQ1lk1tgM+E4vyWovzrnRM5Md2tDiTxIEhEKzCBP6txR/hNjA0zMutWeIJIbaT5MkgTzO383OD+5RKdf+IikcL21yNwEVEmcWpqApv30RfXU+CTxFsWGmJ6cHkOCVtfQbB6TSicN54vdbhnICV8QFzkcGQdyq55bYb7zgfHTGP6nRsGEMipojwMbfewcAcitakM7J3OV6NyBaJL4aGw+0secwXdxyBlUIpGuhOV5bkRhZWX6Dhoq0b843i9ARjCUffr5WWQgyVMBGypHRMzAilOpH3jQPA//tUhSmHeBxLxMjQDtqbm/c90aTuK1GceBMGZ813zLZn8URmqO+7KzU0JuteQk56D7UCZLssBN2UjGaEWFKc5TlCBETGuEYGVg8J2hm29UMDdMZW1edOSIiFaHtYHfwjr2UPjXUFc/VYXLzzhzRDrJRnTq65hxo8v2TblxWLu1dGLO4iqpUUGe5epw5Rjwq/0+fd2jOIhZcgVQER0A7qdU/Zm5wiIm0ph8BjrvNuwnCodqfcQiSjrF+H2HOQ+jd7W/v8dvfj0idN1ixZ/oW6KUWwhFugi2wzQ7/3G7PwZAi+wq+ZWUCNm4yL0MiGc/Lpp8uGfDGkYudzytU9ob0p2QK81Qn8fomH1LQ+6ONlPl3YzIwIBgG1v9sN1p5NvvAhjsYH8hvYIsLmWhoLRVqiLcTifZDd1Ml09UNFEQq1Vgib8Uo5vf+IOb1d7m2mTgMfBnVXnWoss/ca0QdoeBx5jsm9vTDZ3dOBDJkCnRWZIEvQ3azmdF7GdGgrZvq0yyim/fDdKEBbh/5BJfmFdA1gNEdw/RiHvQRZf505YDJUUM2fxipvo9in/OJK6ArmwBz+Jtu+/L9M/2yYYeBJ0YTIerUOTSO0csosrMD/dWISJ28H/RobeEkWMD4H1jBq+ReNdP/wcKl6xQoX4N97QzLPQdbTwFwKUhtCLXdcuAfzWAjaZzQX7b9ipN6ZDmP+ViG2JhQ4xcoiZX+jbJfTdA2iU7skpGGrVb4TjCWjzInLwHE8fIpNcJXq5w7tmEtxtkVAHx04bV4c0hHmv4FPpqDorMBRzkiI3Y50+UPS9oiKkGIWfoD6SUDSNdSimwng2inGsHgoQTkhsN7Iua6885xXFxD/oFRaJYYjQoP9NnndvQhoKeSUAEq/0Z4l

Programy 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wybierz rodzaj beneficjenta

Osoby Fizyczne

Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Pozostali Wnioskodawcy

UWAGA! Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r. podjął decyzję w sprawie terminu zamknięcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1938/14 z dnia 07.10.2014 r.).

Zamknięcie naborów wniosków w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz w 2014 r. nastąpi, dla dofinansowania w:

  • formie dotacji - do wyczerpania przyznanych w ramach programów lub konkursów alokacji środków, jednak nie później niż do dnia 14.11.2014 r.
  • w formie pożyczki - w dniu 14.11.2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl