WNeEA6SaljKEnGRTFdFveOJddnj5CSleeSFdJJCGGd5Hqe+ftfnPtuokfOfvscT3IayRXsB5RuFI3TsQtDvX/sfaUYk2JRQBemXSeq/50sMJ26z7I81PtklUIjp4jju1wrOABKOTJC0qWB7fguLVvc40xvUZFOVB+SDZrP6r7ArZXB6jh8CLbYwkidBpqwMC6GyBkBPGTB169G6LKOULVMr+++iwODdK15VU10v5CevZ3J+aT1OQODs81H/jH9mI7//TvUFVfOU8D3Nv3HxelHEvuRBjSl9QrlCL3uJW+7gnWGGIpdSn1CDGFI57qDm+tpH0bs6eoN1lqbPZ3FADaCzLXlObYQRPKzGzFeuEMxyI2TBZHEWR/21+RW9cT+JFpZU0OVHHDMWEJUbyquytZAChhQ2Ez0H5E5cd8PG9MKJ7qH2TtxNWxoON2Xag1D2RVPbIdIPCuthi5nNgy6fR9x/3cki2S/Wx9Y9XpsXUu8jP7y1P2rtAP/TIC2qfIGnmpNn22GE9rJ4tUStO3zCprtiqrT8RpF468sDI12AkqtK8AHMOnj3mXSsw+xWDBV6MtbBIcXPvsaqoC918wc54zHVE5obuYYsvvwTWdj8ooCt0jcA8z/vNOfLijnZA8n6744uWfNWprF3zWo50l1EFREUwWy2fGWJYuNpO3CcDRWSTvUA7JmBuNxyN0BeHYsCLqgFGrNg2TjLC1bV83OrGx0wWny8yW+ma/05LQ5/XaL4/XnhwL/NItPlmfjZJnMOWt6XHiw6OW/08qiuwOhoH4PIFuuJKpQYYbBLUbF0vAUKyrTtpuhxl0oaPrTa3llD+vql8cJIhF+gfU/XGh5eCzZ3cIfxy6zAtJvriNzC/uhhDr/tdf1pesdyRSqAx4DOH9VDkjQtDgNynQyKOlYuiabhZGBXcMvC07ffFL6ypYsbBPH64RkNP7ivHiJoewASTuVIcfyomqKnI5/vhPh4ZsA==JY9vBzAtxyFdrbRfSr+w1FRaD+JQM9f888roo63InqhsEV3BQ4WYyZlu1hkc1NOcxTheh4afQThTYMCA0yqQCeW81N+hEBgVvToQT6OUZmmNn9/yf4bOzD/Yy+1jD+8orr/mt8gOneqHZFkFrRCCA2CCutI4pdjNCNQVZNUWnAu4Fc2WckloTFV8GJenNgeEfhMhtK6cpItvFaAK+Nddrh9Kp6nqmm3IrVmuBBpJr4y0Gl4tJpfznWyh8dPLmvf4vBEd/4sV6SgoSn8Fc0L6XXI4UPYK89R3yVSk/fhuAq9L6VXnNb4yZGDMBE/jUOVgg4Bo+PEiqejxF+UGhATV5cx8KYt4112jX6zu82n5kKTLjozi+uOY4KSL1ypYPq4RvW3tgUTDYI7NvtWo1uvTUOA+t/O3jbk9IpsVMIFF4riH+1AOoP53EBLDGHAb0POS+nbXMWyvSboshDWXaWUMFvEGyOKjJsYtmnp7H98Cylzt4uWpdCVlsZrWWO5n+u+uo2fzpNBH1me3gPdFBkwpRGS8+wqVQtEM/uyvAKzdR14+y4g96qmmSCDtyaymDUeU7mg7yexq3VZ5G5TZEZpwxg==ERwMaNORZZnqGrAHFzf4+K4c7KBAlRWT+FXpD2agv5KlbKsiSHAxXu7TVUXTO8VA9LvEwkZzh93NW4J1/VG36L4YK4sfP2wH2EHYNaD0l79i79hH+9t6Lw8hShNjspUxqxNdYhrm1DqWc1tw8VlnLCabDXcRAlUwQ+lgP2fAwuIoeoVJ0wZi0go5v76PhX5HOvaTO45KWGrGXftHYs3oCuHNizcjruUcp2m5CH3Fo/E8DRDTehDPuFwrjRUYlCD+X2X64RlWA/cbIlBMZbSlcAR1V3rgrpFgpIGiMKSRpgthfXgPGxNKt8Xqbunvujf5m43ObZQFvC7UFr7ZQsNpmvarHXiS34ew/iXlxhswnxMIqUQvgQj6kYE9I3bfz3ktKZ4N/Mj04o5OjjL5A26TMwFbFfwjeTtGo6Q80qMxIp0mO+503JQFaIiI1UKi6bRzHr8wwiodLQ0WtsQAIk8/s/JurBXadXYyBJATqwrTsVJz604NP125zV/HYHA4+ux/qWUJmr2vvCDEhc9d8AL92sw+b6FQfJSX5YPff1LeuCnJ24iBgrDmvKBfPSPQr5mhJdc/xMn67BPQYUgF6qnBhIm724hrG8kCG9lbvSBV156SHle8T+e0KR1zQJiS85eQWWhc/DaCdKFUrdpGI68dxCUJoHiPBwUJqtovXnBJ3TeHU22tXUDSg6LFT5Eu8vTtDfj2wqNg4htJdeeK3Ls/9sKs6HBKDUkKU29ZAwrr7YN4u9O10mIBIJyrPfuYhVrb

Strefa Beneficjenta - Programy 2012

Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do 29.02.2012r.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji/pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji/pożyczki [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 03.04.2012r. podjął decyzję, że ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu wstrzymuje nabór wniosków w ramach "Progamu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego".

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3d - Program zamknięty

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 7,5 m3d

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do wyczerpania środków finansowych

UWAGA! Dodatkowy nabór wniosków: od 03.09.2012r. do wyczerpania środków finansowych
UWAGA! Z dniem 19.10.2012r. następuje wstrzymanie naboru wniosków (informacja poniżej)

Regulamin [pobierz]
Wniosek dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji dla osób fizycznych [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji dla instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 03.04.2012r. podjął decyzję, że ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu wstrzymuje nabór wniosków w ramach "Progamu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d".

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.08.2012r. podjął decyzję o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne z dniem 03.09.2012r. do wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 09.10.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 19.10.2012r. naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d.

Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi - Program zamknięty

Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

Termin naboru wniosków: 01.07.2012 r. - 31.07.2012 r.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji/pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji/pożyczki [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 11.09.2012r., w związku z wolnymi  środkami dotacyjnymi z dziedziny Gospodarka Wodna, podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach „Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i odpadowymi” z dniem 17.09.2012r. dla zadań przygotowanych do realizacji, których wypłata środków Funduszu nastąpi do końca bieżącego roku.

Termin naboru wniosków: 17.09.2012r. - 15.10.2012r.
Alokacja środków: około 1.000.000 zł.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, że w przypadku wyczerpania ww. puli środków nabór zostanie wstrzymany.

Ochrona Ziemi i Powietrza

Program na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

PROGRAM NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do wyczerpania środków finansowych

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Wykaz właścicieli [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 03.04.2012r. podjął decyzję, że ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu wstrzymuje nabór wniosków w ramach "Progamu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego".

Program dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony powietrza pn. "Zakup i montaż kolektorów słonecznych" - Program zamknięty

PROGRAM DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA PN. "ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH"

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do wyczerpania środków finansowych

UWAGA! Nabór wniosków tylko do 30 kwietnia 2012r. (zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 25.04.2012r.)

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Wykaz właścicieli [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Program dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z zakresu powietrza pn. "Zakup i montaż kolektorów słonecznych" - Program zamknięty

PROGRAM DLA OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z ZAKRESU POWIETRZA PN. "ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH"

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do wyczerpania środków finansowych

UWAGA! Nabór wniosków tylko do 30 kwietnia 2012r. (zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 25.04.2012r.)

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Program zamknięty

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- alokacja środków 700 000,00zł.

Wnioski w ramach w/w naborów rozpatrywane będą wg. kolejności zgłoszeń.

Termin naboru wniosków: od 08.10.2012r. do wyczerpania środków.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia - Program zamknięty

Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia
- alokacja środków 700 000,00zł.

Wnioski w ramach w/w naborów rozpatrywane będą wg. kolejności zgłoszeń.

Termin naboru wniosków: od 08.10.2012r. do wyczerpania środków.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej  [pobierz]
Sytuacja finansowa [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej - Program zamknięty

Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej
- alokacja środków 700 000,00zł.
Wnioski w ramach w/w naborów rozpatrywane będą wg. kolejności zgłoszeń.

Termin naboru wniosków: od 08.10.2012r. do wyczerpania środków.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Sytuacja finansowa [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl