jyRD2Ewz4p43/XI/fPWHVD6DbfEG3PhJk3ledpNGxHlDf32NEl8hObn1lGgdW67nVkDEJRQg/e1rszk+dgHfbzIVI0sZga8oS31R1UWlkUuJSjsu4X3Trej5X5UHPADwmzUVIPcnD3V4B27+ia+Ymff873pd7X2Vmw0sDpy9xzDCKf66mwvtKbJhGFN5a7zNbhN2uxtjoJgkvqvI8A3vUy6ZWV6K5wjcDSfXMWc5nmiBEotAIwRK3rBhdMgfbdlW7ftSjwLFJQDQ/ylnV6U5QuoTKTDrXnO9yQ2Tr5rIITn9am3MCtINwd/Tovwv5i80R8I/ojibLaLtOAhiD3borLb5WKYcaWx/avGUiMAHi1eBuXg9RbrggqW1SUq2F1/Qm7fpx1sV6o6Pmd7yWK60mPUvOUgE/QQ2QLNOyZMey8uuyY+C9Zeb8x9JTngS1IWGW216bg9Jl3fozAofYruE6Wno07AiNsZLRb+5B73R+9m5CBW9yuX0KI2/OmCBZKnqptTk85mmyHebXF6nWov4tPpOocgn6b5W9QhgyY8e5FRERpB6FZ3bFOhiQLF1b81A2El6Z2Nq9XwXVRnmLLY3ruAO1rVRy6HjfxbBaGQ6Zlt3Y8mXGMK7JZWQ7l8ixKBAoUCalfK6RA3EhdrYPK6BFGJeda8mdUO1qZ01WhKxfOmlJT2amvr1deWyWxGGTpXejmDQVTcCEo8mkLw0AM01CXS9xzKbn96Z+qxVzDSLYfX3QKQJwXN1ml/rcMtAWVd/xVnf/tLbTdFYlYrFjboam7vsZHGtNaXOTEh1NWBZbwkc7GdPnOVxdHRHLnNppX9Ah0HjbPoe0ut1rVqQ5IWSoCYo+GmhCHxsIjxB7KtSuCBRNLOjmWPn/OdkOTSzx3/34sfNxlSOd0FgHHlSJ/c+iEqZqTGWgW4bA6JLqEfIav6K0vTeZTXo2oC/RnVwAKbfUp4+jWolNkhMbdsZSNzRi/WofDdxNAe8VvFPTdMdzEjk1snoksb7McGKtUf0Q1N0kxjOhicp7KBDosrXYjrchxaQDv/MKoSq5BaRyR3cX6ohLDjyyA5tFttqjwbCGI2yEFZmLVtrrWAexGDCC9tDC80NM7caaBeqcfSDxiOsRbC3aPmHQMHE+L0eR0nJSKANekQOjKmzyar37rDkjbyPdyEGxoYhavnsyRy/S2FnGAjA9UlW4RNUoTlxbMXYHuQtsjfM4NNa1ycaMhMABM8O75UZfZlb3S3NONMD6BvDx53cVeqckpqPyxjZW/yT9h+vQjI4a599P0fDqUjrl3+YCaGYXbBjtyI0IlUnXSIbbQE=Z0C4ry22ZWSscL9M2uuWj9TKcVJhaRdnDZd7dFbBNlAmNupKo/hwg9w5S/7O7i0WpETpno3lL4b3xis83TRvci4E5/n71bE6zYeMUuxEiCfgY2154NMItm8eVkEet8cNIS0nIqOTp1MGJgQGFTWG4h5TfsoB9oj01QGZ8K0KKSnxBp3zsR5d8p/tZzjTv/qTOI6Yubj3op/ouJ4QhiEyUHtz+I1TRkpq033kepzC+r87H/1gA0A9FxXkFOUVyqEi5PA2yqedOw1GY4CEqfIcyxFzQwAQWATzKb8cSaJbreaowU0pLJYbGBrVnJ1wboMARIANLbE6U8gq1bAKer5SeeKiP4Dk3uvCsQXIVT0XOWMB41rCuzP67S1mA3E/sBm4l3u25cTlKQQEYs1+Gq3mutEJvS8lkfXekFDSycW64fXtLR2V1VX3bQiBorKe3U2MOyKJNYm/RZwJg+0j0+h0U/GaT3IIwoH8Tpy4IJIIH8vZl1tqwjlcsb2sLsTNfIhtXb6XoR89csxV8UGKA9dcw5vrYBYIYKvBEz7SKsBhEKsRVdDWJzTXPsD+q0/xXPaSPD1DpkxGOQSvTAj789EIZF35hyJWNJmawQDYWhtDfzBF0CZRiKKPNThm5t1cLkz0UryfE9tfIFMfyGpIycvxsHSBXn9+oXMBKmxgZ7qp12frQDLB0N79PBX6xFMlGoNhggqJ/BWiyFukcnLu5mqVWw==

Strefa Beneficjenta - Konkursy 2012

Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej

Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej"

Terminy naboru wniosków:
I nabór 16.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 30.03.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 16.01.2012r. - 15.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

W ramach II naboru w terminie 01.03.2012r. - 30.03.2012r. do WFOŚiGW w Warszawie nie wpłynął żaden wniosek konkursowy.

Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu"

Terminy naboru wniosków:
I nabór 10.01.2012 - 10.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 30.03.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 10.01.2012r. - 10.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 01.03.2012r. - 30.03.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych"

Termin naboru wniosków:

04.05.2012 - 31.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych Pit 8c [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]

UWAGA! WFOŚiGW w Warszawie informuje, że w konkursie pn. "Zagospodarownaie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych", w ramach dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej, w wyznaczonym terminie tj. 04.05.2012 - 31.05.2012 nie wpłynął żaden wniosek konkursowy.

Ochrona Ziemi i Powietrza

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Zadania termomodernizacyjne - pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

I nabór 16.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 16.01.2012r. - 15.02.2012r. [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 15.03.2012 - 16.04.2012r. [pobierz]

Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kW - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Modernizacja źródła ciepła - pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kW"

Terminy naboru wniosków:

I nabór 25.01.2012 - 24.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 04.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek osoby fizyczne [pobierz]
Wniosek osoby prawne [pobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]
Oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C [pobierz]
Wskazówki do obliczenia efektu ekologicznego [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 25.01.2012r. - 24.02.2012r. [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 02.04.2012r. - 04.05.2012r. [pobierz]

Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Odnawialne źródła energii - pn. "Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW" 

Terminy naboru wniosków:
I nabór 01.02.2012 - 29.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek dla osób fizycznych[pobierz]
Wniosek dla osób prawnych [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla osób fizycznych [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla osób prawnych [pobierz]
Karta efektu ekologicznego dla osób fizycznych [pobierz]
Karta efektu ekologicznego dla osób prawnych [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji dla osób fizycznych [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji dla osób prawnych [pobierz]
Rozliczenie końcowe dla osób prawnych [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C  [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 01.02.2012r. - 29.02.2012r. [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 15.03.2012 - 16.04.2012 [pobierz]

Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu Ochrony Powietrza - pn."Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia".
Alokacja środków w wysokości 700.000,00zł
Termin naboru wniosków: 02.07.2012 - 31.07.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru 02.07.2012r. - 31.07.2012r. [pobierz]

Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu Ochrony Powietrza - pn."Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej".
Alokacja środków w wysokości 700.000,00zł
Termin naboru wniosków: 05.07.2012 - 31.07.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru 05.07.2012r. - 31.07.2012r. [pobierz]

Ochrona Przyrody

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową - Nabór zamknięty

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową

Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 29.06.2012 UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 29.03.2012r. z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych na konkurs z zakresu Edukacji Ekologicznej „Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową” zdecydował, że nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego naboru w ramach ww. konkursu.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012r. - 29.02.2012r. [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez pracę na rzecz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Nabór zamknięty

Ochrona przyrody poprzez pracę na rzecz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Nabór wniosków w terminie: 02.01.2012 - 29.02.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu [pobierz]

Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Nabór zamknięty

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni

Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 29.06.2012 UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 29.03.2012r. z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych na konkurs z zakresu Edukacji Ekologicznej „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” zdecydował, że nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego naboru w ramach ww. konkursu.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012r. - 29.02.2012r. [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków - Nabór zamknięty

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków

Terminy naboru wniosków:

I nabór: 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek o dotację [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla pozostałych instytucji [pobierz]
Karta oceny wniosku [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o rezerwacji środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 29.02.2012 [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 31.05.2012 [pobierz]

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowa (karosacja) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze - Nabór zamknięty

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowa (karosacja) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze

Terminy naboru wniosków:

I nabór: 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek o dotację [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla pozostałych instytucji [pobierz]
Karta oceny wniosku [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o rezerwacji środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 29.02.2012 [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 31.05.2012 [pobierz]

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych - Nabór zamknięty

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych

Terminy naboru wniosków:

I nabór: 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek o dotację [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla pozostałych instytucji [pobierz]
Karta oceny wniosku [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o rezerwacji środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 29.02.2012 [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 31.05.2012 [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

Stoisko promocyjne "Dzień Ziemi 2012" - Nabór zamknięty

Stoisko promocyjne "Dzień Ziemi 2012"

Termin naboru wniosków: 02.01.2012 - 24.02.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru 02.01.2012 - 24.02.2012 [pobierz]

Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej

Termin naboru wniosków: 02.01.2012 - 03.02.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 02.01.2012r. - 03.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie)   [pobierz]

Wydawnictwa ekologiczne - Nabór zamknięty

Wydawnictwa ekologiczne

Terminy naboru wniosków:
I nabór: 02.01.2012 - 10.02.2012
II nabór: 02.04.2012 - 11.05.2012 UWAGA! zmiana dokumentacji wnioskowej

Regulamin [pobierz]
Wniosek  [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 02.01.2012r. - 10.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 02.04.2012r. - 11.05.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Organizacja akcji i imprez edukacyjnych - Nabór zamknięty

Organizacja akcji i imprez edukacyjnych

Terminy naboru wniosków:
I nabór: 02.01.2012 - 10.02.2012
II nabór: 02.04.2012 - 04.05.2012 UWAGA! zmiana dokumentacji wnioskowej

Regulamin [pobierz]

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru wniosków w terminie 02.01.2012r. - 10.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru wniosków w terminie 02.04.2012r. - 04.05.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚIGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Programy edukacyjne z zakresu ekologii - Nabór zamknięty

Programy edukacyjne z zakresu ekologii

Terminy naboru wniosków:
I nabór: 02.01.2012 - 17.02.2012
II nabór: 16.04.2012 - 24.05.2012 UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 29.03.2012r. z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych na konkurs z zakresu Edukacji Ekologicznej „Programy edukacyjne z zakresu ekologii” zdecydował, że nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego naboru w ramach ww. konkursu.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012r. - 17.02.2012r. [pobierz]

Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

UWAGA! zmiana dokumentu z dnia 16.04.2012r.

Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej

Terminy naboru wniosków:
I nabór: 02.01.2012 - 17.02.2012 zakończony
II nabór: 16.04.2012 - 18.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek o dotację [pobierz]
Wniosek o pożyczkę [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 17.02.2012   [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 18.05.2012 [pobierz]

Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów - Nabór zamknięty

UWAGA! zmiana dokumentów wnioskowych z dnia 16.04.2012r.

Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów

Terminy naboru wniosków:

I nabór: 02.01.2012 - 29.02.2012

II nabór: 16.04.2012 - 18.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 29.02.2012 [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 18.05.2012 [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl