Ścieżka edukacyjna w miejscowości Strzegocin

3 października 2019 / administrator

2 października 2019 r. otwarto nową ścieżkę edukacją przy Szkole Podstawowej w miejscowości Strzegocin, gmina Świercze. W uroczystości udział wzięła Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka. 

Ścieżka edukacyjna powstała dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość  dotacji to 80.000,00 zł , co stanowiło 87% kosztu całkowitego zadania. Całkowity koszt inwestycji wynosił 92.001,00 zł.

Inwestycja została dofinansowane w ramach konkursu pn.: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”, którego celem była „Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego”

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: ekologii, botaniki, dendrologii ichtiologii i mikologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.

W latach 2018-2019r. na terenie powiatu pułtuskiego Fundusz dofinansował 26 zadań z zakresu: zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody w formie dotacji na łączną kwotę 3 312 384,62 zł. Koszt wszystkich inwestycji wyniósł 6 936 000,18zł.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję