Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

17 lipca 2019 / wfosAdmin

Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

Termin naboru wniosków: 01.07.2012 r. – 31.07.2012 r.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji/pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji/pożyczki [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 11.09.2012r., w związku z wolnymi  środkami dotacyjnymi z dziedziny Gospodarka Wodna, podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach „Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i odpadowymi” z dniem 17.09.2012r. dla zadań przygotowanych do realizacji, których wypłata środków Funduszu nastąpi do końca bieżącego roku.

Termin naboru wniosków: 17.09.2012r. – 15.10.2012r.
Alokacja środków: około 1.000.000 zł.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, że w przypadku wyczerpania ww. puli środków nabór zostanie wstrzymany.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję