Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

17 lipca 2019 / wfosAdmin

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 – wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 – oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B – wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Karta efektu ekologicznego  [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 – dane finansowe JST [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcoweg[pobierz]

Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 – wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy 
Załącznik nr 2B do modułu A1 – oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B – wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Karta efektu ekologicznego 
Zalecenia odnośnie zawierania umów 
Moduł C2– dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję