Ponad milion złotych dla strażaków z powiatu legionowskiego i pułtuskiego

9 września 2019 / administrator

6 września 2019 r.  w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Anna Król wraz z Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamilą Mokrzycką podpisała kolejne umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w ramach programu „Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych” tym razem z 2 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej  z terenu powiatu pułtuskiego oraz z 2 jednostkami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Pułtuska i Legionowa na łączną kwotę dotacji 940 tysięcy zł, jak również 5 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę prawie 150 tysięcy zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania. 

Dzięki wsparciu naszego Funduszu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupią samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, jak również sprzęt ochrony osobistej strażaków.

Za otrzymane wsparcie samochody ratownicze zakupią: OSP w Zatorach, OSP w Świerczach, Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Natomiast sprzęt ratowniczy zakupią: OSP w Białymbłocie, OSP w Pokrzywnicy, gmina Zabrodzie, gmina Długosiodło, Powiat Pułtuski.

W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”  można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2019 roku przekaże w sumie ponad 10 milionów złotych dla Jednostek Straży Pożarnych z Mazowsza na zakup samochodów i sprzętu do ratowania ludzi i mienia. 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję