Ponad 3 miliony złotych dla mieszkańców gminy Nowa Sucha na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

20 grudnia 2019 / administrator

20 grudnia 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie zrealizowany w miejscowości Nowa Sucha i Stara Sucha. 

Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, Wójt Gminy Nowa Sucha Maciej Szymon Mońka, Skarbnik Gminy Agata Żywiecka podczas uroczystego podpisana umowy

Wartość pożyczki to ponad 3 miliony złotych, która może być umorzona w wysokości do 50%. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym, a łączna długość projektowanej sieci kanalizacji wynosi 6 377,00 mb, w tym:

  • kanalizacja grawitacyjna – 4 662,00 mb,
  • kanalizacja ciśnieniowa – 718,00 mb,
  • przyłącza sieciowe – 997,00 mb.

Inwestycja stworzy możliwość wykonania 168  podłączeń do kanalizacji, z których na dzień efektu ekologicznego zostaną wykonane 64.  Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania gospodarki ściekowej oraz poprawy stanu środowiska na terenie gminy Nowa Sucha. Jak również stworzy możliwość podłączenia do sieci 168 budynków. Na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostaną wykonane przyłącza do 64 budynków (38% stworzonej możliwości). Wnioskodawca oszacował, że liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień efektu ekologicznego wyniesie 160 mieszkańców. Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo oraz komfort bytowo-socjalny mieszkańcom gminy, a także podmiotom gospodarczym. Warto też dodać, że takie projekty są również czynnikiem sprzyjającym także czystemu powietrzu,  szczególnie w miejscach gęstego zaludnienia. Dobrze zbudowane instalacje pozwalają bowiem na ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej z osadów ściekowych, a ponadto chronią przed tzw. odorami wydobywającymi się z zanieczyszczeń.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję