Pakiet zachęt dla gmin przy realizacji Programu Czyste Powietrze

18 lutego 2021 / administrator

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zachęca gminy z województwa mazowieckiego do wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, a także do podpisywania porozumień, dzięki którym możliwe będzie skorzystanie z pakietu zachęt.

Gminy chętne do skorzystania z pakietu zachęt, powinny do końca lutego 2021 r. zgłosić się do wfośigw w formie pisemnej (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka informacja na ten temat, do zaakceptowania są również zgłoszenia w formie elektronicznej), wyrażając wolę podpisana porozumienia o współpracy przy Programie Czyste Powietrze.

Gminy, które już przystąpiły do Programu Czyste Powietrze, czyli mają podpisane porozumienie z wfośigw, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z wfośigw propozycję aneksu do podpisanego już wcześniej porozumienia.

Nowe porozumienia oraz aneksy do podpisanych już porozumień będą zawierane przez wfośigw do końca maja 2021 r.

W ramach nowych warunków współpracy możliwe będzie uzyskanie:

1. Środków w wys. 30 000 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego Powietrza dla gmin przez rok. Planowane jest, aby wypłata następowała w transzach (na start 9 000 zł na uruchomienie punktu, a następnie kwartalnie – po potwierdzeniu realizacji działań informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców po 7 000 zł).

Zakres głównych działań punktu informacyjno-konsultacyjnego:

  • punkt czynny w godzinach dogodnych dla mieszkańców ustalonych przez gminę, w punkcie informowanie o warunkach programu, pomoc przy wypełnianiu wniosków, możliwość złożenia wniosku przez mieszkańców;
  • organizacja spotkań informujących o zasadach Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców;
  • w punkcie dostępne materiały informacyjne i promocyjne programu;
  • wizyty  u mieszkańców, którzy sami nie mogą dotrzeć do punktu informacyjnego;
  • rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców programu zachęcających do złożenia wniosku.

2. Bonusów dla każdej z gmin z zawartym porozumieniem za złożone wnioski. Zwiększenie kwoty o 50 zł (czyli do 150) za złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony poziom dofinansowania oraz refundacja kosztów gmin w wys. 50 zł za wniosek o standardowy poziom dofinansowania.

3. Uczestnictwa w konkursie dla najbardziej aktywnych gmin jeśli chodzi o liczbę wszystkich składanych wniosków w danym roku.

Ważne!

Szczegóły konkursu niebawem pojawią się na stronie czystepowietrze.gov.pl, ale już dziś warto rywalizować o nagrody, których pula to aż 16 mln zł rocznie.

Łącznie dodatkowy budżet ze środków NFOŚiGW dla gmin rocznie 102 310 000 zł.

Poza pakietem nowych korzyści dla gmin aktywnie włączających się w realizację Programu Czyste Powietrze, przypominamy też o obowiązku wydawania zaświadczeń o dochodach dla wnioskodawców Programu (najważniejsze informacje znajdują się na naszej ostatniej grafice).

Ponadto zachęcamy do korzystania z ogólnopolskiej infolinii Programu Czystego Powietrza dedykowanej dla jednostek samorządu terytorialnego pod numerem tel. 22 340 40 90.

Prosimy o śledzenie strony internetowej poświęconej obsłudze Programu Czyste Powietrze: http://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję