Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach – Piankach ma nowe wyposażenie

7 stycznia 2020 / adminit

Do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach- Piankach trafiło nowe wyposażenie. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na potrzeby jednostki zakupiono 12 kompletów specjalistycznego umundurowania typu RAPTOR NXT. Jest to ultralekkie ubranie specjalne o komfortowym i ergonomicznym kroju. Jest to także element stopniowego zastępowania wysłużonych i zużytych ubiorów nowymi, które są wyprodukowane zgodnie z nowym wzorem, zawartym w rozporządzeniu MSWiA. Nowoczesne ubrania specjalne zabezpieczą dwie drużyny ratowników KSRG w akcjach realizowanych przez dwa samochody bojowe jednocześnie. Dodatkowo w ramach zadania uzupełniono wyposażenie ratownicze jednostki o dwie nowoczesne prądownice o szerokim zakresie prądów gaśniczych. Całość zakupów służyć będzie podczas akcji ratowniczo- gaśniczych zapobieganiu, likwidacji oraz ograniczaniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii. Całkowity koszt to 32 060,00 zł z czego 90 % to jest 28 854,00 zł to dotacja WFOŚiGW w Warszawie, a pozostałe środki zabezpieczył wnioskodawca, czyli Gmina Boguty-Pianki.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję