Zamówienia publiczne

ZP-13/2020 Świadczenie obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych - Postępowanie zakończone

16 Gru 2020

ZP-13/2020 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-13/2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami [pobierz] ZP-13/2020 Aktywne załączniki do SIWZ od 1 do 7 [pobierz] ZP-13/2020 Załącznik nr 8 – Wzór umowy [pobierz] ZP13/2020 Załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego […]

Więcej

ZP-12/2020 Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa - Postępowanie zakończone

03 Gru 2020

ZP-12/202 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-12/2020 Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne (WZnUS) [pobierz] ZP-12/2020 Aktywne załączniki do WZnUS od 1 do 6 [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp”, a […]

Więcej

ZP-11/2020 Zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie - Postępowanie zakończone

01 Paź 2020

ZP-11/2020 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-11/2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz] ZP-11/2020 Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy [pobierz] ZP-11/2020 Załączniki od nr 2 do nr 6 aktywne [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – […]

Więcej

ZP-10/2020 Organizacja i obsługa szkoleń realizowanych przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie - Postępowanie zakończone

06 Sie 2020

ZP-10/202 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-10/2020 Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne (WZnUS) [pobierz] ZP-10/2020 Aktywne załączniki do WZnUS od 1 do 6 [pobierz] ZP-10/2020 Załącznik do Formularza ofertowego – tabela cenowa [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – […]

Więcej

ZP-9/2020 Zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie - Postępowanie zakończone

06 Sie 2020

ZP-9/2020 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-9/2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz] ZP-9/2020 Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy [pobierz] ZP-9/2020 Załączniki aktywne od 2 do 6 [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję