Zamówienia publiczne

ZP-6/2019 Dostawa systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

15 Lis 2019

ZP-6/2019  Dostawa systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie Załączniki: – Ogłoszenie o zamówieniu: [pobierz] – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami: [pobierz] – Aktywne załączniki od 1 do 5: [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o […]

Więcej

ZP-3/2019 Dostawa samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

15 Paź 2019

ZP-3/2019  Dostawa  samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Załączniki: – Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami [pobierz] – Aktywne załączniki od 1 do 5 [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia […]

Więcej

ZP-2/2019 Usługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności WFOŚiGW w Warszawie

08 Paź 2019

ZP-2/2019 Usługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności WFOŚiGW w Warszawie Załączniki: – Ogłoszenie o zamówieniu: [pobierz] – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami: [pobierz] – Aktywne załączniki od 1 do 7: [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy […]

Więcej

ZP-1/2019 Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia WFOŚiGW w Warszawie - Postępowanie zakończone

13 Sie 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie (00-893) całodobowo przez wszystkie dni tygodnia (7 dni w tygodniu, 24 godz./dobę). ZP-1/2019 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-1/2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami [pobierz] ZP-1/2019 Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia[pobierz] […]

Więcej

ZP-1/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne – Ochrona budynku - Postępowanie zakończone

04 Gru 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa [pobierz] ZP-1/2017 Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [pobierz] ZP-1/2017 Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pobierz] ZP-1/2017 Załącznik nr […]

Więcej

ZP-3/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Postępowanie zakończone

30 Gru 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą:  Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa  [pobierz] ZP-3/2016 – Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  [pobierz] ZP-3/2016 – Załącznik nr 2  Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu […]

Więcej

ZP-1/2016 Zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji - Postępowanie zakończone

18 Lip 2016

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji, zwanej dalej Instalacją w systemie ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w budynku WFOŚIGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie. Numer ogłoszenia: 142155 – 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane [pobierz] ZP-1/2016 SIWZ [pobierz] Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót [pobierz] Załącznik nr […]

Więcej

ZP_2_2015 - Postępowanie zakończone

20 Lip 2015

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Numer ogłoszenia: 182578 – 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy[pobierz] ZP-2/2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[pobierz] ZP-2/2015 – Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia[pobierz] ZP-2/2015 – Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia […]

Więcej

ZP-1/2015 - Postępowanie zakończone

28 maja 2015

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Numer ogłoszenia: 127386 – 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy[pobierz] ZP-1/2015 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[pobierz] ZP-1/2015 – Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia[pobierz] ZP-1/2015 – Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o […]

Więcej

Postępowanie Nr ZP-4/2014 - Postępowanie zakończone

09 Gru 2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję