Zamówienia publiczne

ZP-10/2020 Organizacja i obsługa szkoleń realizowanych przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie - Postępowanie zakończone

06 Sie 2020

ZP-10/202 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-10/2020 Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne (WZnUS) [pobierz] ZP-10/2020 Aktywne załączniki do WZnUS od 1 do 6 [pobierz] ZP-10/2020 Załącznik do Formularza ofertowego – tabela cenowa [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – […]

Więcej

ZP-9/2020 Zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie - Postępowanie zakończone

06 Sie 2020

ZP-9/2020 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-9/2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz] ZP-9/2020 Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy [pobierz] ZP-9/2020 Załączniki aktywne od 2 do 6 [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień […]

Więcej

ZP-7/2020 Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z usługą serwisową - Nowe postępowanie

26 maja 2020

ZP-7/2020 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-7/2020 Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia całość [pobierz] ZP-7/2020 Załączniki od nr 2 do nr 6 aktywne [pobierz] ZP-7/2020 Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Tabela cenowa [pobierz] ZP-7/2020 Załącznik nr 2 do Formularza oferty Tabela cenowa [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w […]

Więcej

ZP-6/2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz WFOŚiGW w Warszawie - Postępowanie zakończone

17 Kwi 2020

ZP-6/2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz WFOŚiGW w Warszawie Załączniki: ZP-6/2020 Ogłoszenie o zamówieniu BZP [pobierz] ZP-6/2020 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ [pobierz] ZP-6/2020 Załącznik nr 1 SOPZ [pobierz] ZP-6/2020 Załącznik nr 2 [pobierz] ZP-6/2020 Załącznik nr 3 [pobierz] ZP-6/2020 Załącznik nr 4 [pobierz] ZP-6/2020 […]

Więcej

ZP-5/2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie - Nowe postępowanie

23 Mar 2020

ZP-5/2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie Załączniki: – Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] – SIWZ z załącznikami [pobierz] – Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy [pobierz] – Aktywne załączniki od nr 2 do nr 8 [pobierz] – Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Tabela cenowa […]

Więcej

ZP-4/2020 Dostawa artykułów promocyjnych oznakowanych logami dla WFOŚiGW w Warszawie

02 Mar 2020

ZP-3/2020  Organizacja i obsługa konferencji szkoleniowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Załączniki: – Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] – SIWZ z załącznikami [pobierz] – Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy [pobierz] – Aktywne załączniki od 1 do 6 [pobierz] – Aktywne formularze cenowe [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego […]

Więcej

ZP-3/2020 Organizacja i obsługa konferencji szkoleniowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

25 Lut 2020

ZP-3/2020  Organizacja i obsługa konferencji szkoleniowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Załączniki: – Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] – Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne [pobierz] – Załącznik nr 7 do WZnUS – wzór umowy [pobierz] – Aktywne załączniki od 1 do 6 [pobierz] – Aktywny formularz cenowy [pobierz] Postępowanie o udzielenie […]

Więcej

ZP-2/2020 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Nowe postępowanie

20 Lut 2020

Załączniki: ZP-2/2020 Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] ZP-2/2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami [pobierz] ZP-2/2020 Aktywne załączniki od 1 do 5 [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z […]

Więcej

ZP-1/2020 Usługi drukowania wraz z dostawą dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Nowe postępowanie

18 Lut 2020

ZP-1/2020  Usługi drukowania wraz z dostawą dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie Załączniki: – Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz] – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz] – Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy do części 1 [pobierz] – Załącznik nr 7B do SIWZ – wzór umowy do części 2 [pobierz] – […]

Więcej

ZP-8/2019 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej

09 Gru 2019

ZP-8/2019  Świadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych Załączniki: – Ogłoszenie o zamówieniu: [pobierz] – SIWZ z załącznikami_od_1_do_7: [pobierz] – Załącznik 8: [pobierz] – Załącznik 9: [pobierz] – Aktywne załączniki od 1 do 7: [pobierz] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję