Oferty pracy

Zatrudnienie na stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w WFOŚiGW w Warszawie, iż zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko pracy, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów do zatrudnienia na dane stanowisko. Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów powyższej ustawy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów na stanowiska pracy w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie WFOŚIGW w Warszawie.

Zasady naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: [pobierz]

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.60.2019 - Trwa nabór

13 Sie 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Główny specjalista w Zespole Organizacji Biura w Wydziale Organizacji – wymiar etatu – 1/1 Ogłoszenie: [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.59.2019 - Trwa postępowanie

01 Sie 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w Zespole Doradców Energetycznych – wymiar etatu – 1/1 Ogłoszenie: [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Lista kandydatów: [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.58.2019 - Trwa postępowanie

31 Lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszy specjalista w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach – wymiar etatu – 1/1 Ogłoszenie:[pobierz] Kwestionariusz osobowy:[pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci:[pobierz] Lista kandydatów:[pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.57.2019 - Trwa postępowanie

31 Lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent w Wydziale Ochrony Wód – wymiar etatu – 1/1 Ogłoszenie:[pobierz] Kwestionariusz osobowy:[pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci:[pobierz] Lista kandydatów:[pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.56.2019 - Nabór zakończony

23 Lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w Zespole Doradców Energetycznych miejsce wykonywania pracy – Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce – wymiar etatu 1/1  Ogłoszenie:[pobierz] Kwestionariusz osobowy:[pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci:[pobierz] Wynik:[pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.55.2019 - Trwa postępowanie

19 Lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu, wymiar etatu – 1/1  Ogłoszenie:[pobierz] Kwestionariusz osobowy:[pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci:[pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.54.2019 - Nabór zakończony

18 Lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w Wydziale Ochrony Powietrza, wymiar etatu – 1/1 Ogłoszenie:[pobierz] Kwestionariusz osobowy:[pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci:[pobierz] Wynik:[pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.53.2019 - Nabór zakończony

17 Lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska: Starszy specjalista w Wydziale Zamiejscowym w Ciechanowie, wymiar etatu – 1/1 Ogłoszenie:[pobierz] Kwestionariusz osobowy:[pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci:[pobierz] Lista kandydatów:[pobierz] Wynik I:[pobierz] Wynik II:[pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.52.2019 - Trwa postępowanie

10 Lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na dwa(2) stanowiska: Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym, wymiar etatu – 1/1 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy:[pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Lista kandydatów: [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.51.2019 - Nabór zakończony

09 Lip 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w Zespole Doradców Energetycznych, wymiar etatu – 1/1 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Wynik:[pobierz]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję