Konferencja „Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”

30 października 2019 / administrator

W dniu 16 października 2019 r. w Warszawie doradcy energetyczni z WFOŚiGW wzięli udział w  konferencji pn. „Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”, która została zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Spotkanie było poświęcone nowym rozwiązaniom prawnym umożliwiającym funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Podczas konferencji przedstawione zostały zagadnienia określające podstawy prawne  dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie zostały przedstawione jako element lokalnego rynku energii i społeczno-gospodarczy katalizator poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz doradcy energetyczni WFOŚiGW, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego,  Urzędów Marszałkowskich , Urzędów Wojewódzkich oraz  Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję