Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok

31 grudnia 2015 / Anna Mzyk

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 7.06.2016 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok” (Uchwała Zarządu Nr 950/16 z dnia 07.06.2016 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

• wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona wód – Program nr 2016-OW-2A pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 01.07.2016 r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, jednakże nie później niż do dnia 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania –  nie później niż do dnia 31.10.2016 r.

 

Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok: [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję