Jak wypełnić wniosek Mój Prąd

8 listopada 2019 / administrator

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia Państwu wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd w NFOŚiGW powstała instrukcja wypełniania wniosku.

Można ją znaleźć w poniższych linkach:

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/moj_prad/jak_wypelnic_wniosek_moj_prad.pdf

Zachęcamy do składania wniosków w ramach Programu Mój Prąd elektronicznie. Można  również złożyć wniosek w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przesłać dokumenty pocztą lub kurierem na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa.

Mój prąd to program, którego  celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioski można składać od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. złotych.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję