Aktualności

Aktualizacja kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

28 Lip 2015

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.07.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 1634/15 z dnia 28.07.2015r.). Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym kalendarium naboru wniosków na 2015 r. […]

Więcej

29 lipca br. – wznowienie naboru wniosków w ramach programu 2015-GW-5 z dziedziny gospodarki wodnej

28 Lip 2015

Informujemy, że z dniem 29.07.2015 r. został wznowiony nabór wniosków w ramach programu z dziedziny gospodarka wodna: Program 2015-GW-5 pn.: „Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń  i obiektów melioracji podstawowej  i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi” Nabór wniosków w ramach ww. programu trwa od 29.07.2015 r. do […]

Więcej

29 lipca br. – otwarcie naboru wniosków w ramach programu nr 2015-OW-2A pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych”

28 Lip 2015

Informujemy, że z dniem 29.07.2015r. został uruchomiony nabór wniosków w ramach programu z dziedziny ochrona wód: Program 2015-OW-2A pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych” Nabór wniosków w ramach ww. programu trwa od 29.07.2015r. do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30.10.2015r. Więcej informacji w Strefie Beneficjenta: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015-osoby-fizyczne

Więcej

29 lipca br. – otwarcie naboru wniosków w ramach programu nr OZ-12A pn. „Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk”

28 Lip 2015

Informujemy, że z dniem 29.07.2015 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu z dziedziny ochrona ziemi: Program 2015-OZ-12A  pn. „Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk”– nabór trwa od 29.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.  Więcej informacji w Strefie Beneficjenta: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015

Więcej

Ponad 21 mln zł dla Gminy Konstancin-Jeziorna ze środków POIiŚ

06 Lip 2015

W dniu 29 czerwca 2015 r., na konferencji prasowej zorganizowanej w Konstancińskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (Priorytet I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki […]

Więcej

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

15 Cze 2015

11 czerwca 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” pn.: „Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ – wnioski o płatność, zamówienia publiczne”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie by pomóc Beneficjentom w przygotowaniu wniosków o płatność zorganizował merytoryczne szkolenie, na którym omówione […]

Więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminie Lesznowola” dofinansowane ze środków POIiŚ

25 maja 2015

22 maja 2015 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (Priorytet I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). W podpisaniu umowy udział wzięli […]

Więcej

19 maja br. godz. 15.30 – zamknięcie naboru wniosków w ramach programu: 2015-OA-10

19 maja 2015

19 maja br. godz. 15.30 – zamknięcie naboru wniosków w ramach programu: 2015-OA-10 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”   Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 19.05.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru […]

Więcej

Zamknięcie naboru wniosków w ramach programu 2015-EE-13 „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”

06 maja 2015

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 05.05.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 05.05.2015 r. godzina 15.30, w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”.    

Więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej 63 Beneficjentem środków unijnych w ramach POIiŚ

06 maja 2015

63 Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu został Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013  (Działanie 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję