EkoSzkoła- edycja III- konkurs rozstrzygnięty

9 grudnia 2020 / administrator

Uczniowie szkół podstawowych z województwa mazowieckiego złożyli w sumie 332 prace na konkurs EkoSzkoła- edycja III, który od kilku lat organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ciągu siedmiu miesięcy trwania konkursu do centrali Biura Funduszu wpłynęło 211 plastycznych oraz 121 fotografii z 23 placówek oświatowych z terenu Mazowsza. Zgodnie z regulaminem Konkursu, Komisja dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Ocena prac konkursowych odbywała się z uwzględnieniem podziału na sześć regionów, odpowiadających zasięgowi działania Biura Funduszu w Warszawie oraz wydziałów zamiejscowych Funduszu.

 Komisja Konkursowa stosowała następujące kryteria oceny w Konkursie:

 • dotychczasowa działalność szkoły na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych – 20 pkt ;
 • nawiązanie pracy konkursowej do celu konkursu – 20 pkt;
 • kreatywność pracy konkursowej w przedstawieniu celu – 10 pkt;
 • estetyka wykonania pracy konkursowej – 5 pkt.

O przyznaniu nagrody decydowała najwyższa liczba punktów.

Komisja konkursowa oceniła prace wybierając laureatów w dwóch kategoriach.

– prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z klas I-III,
– fotografie uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII.

Po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych z Mazowsza wykazali się pomysłowością, wrażliwością artystyczną oraz świadomością ekologiczną

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie będąc pod wielkim wrażeniem kreatywności i inwencji twórczej oraz precyzji wykonanych prac i zdjęć uhonorował twórców najlepszych prac i zdjęć nagrodami.

Wyniki konkursu

Kategoria I „Prace plastyczne uczniów ze szkół podstawowych z klas I-III”

Prace z terenu WZ w Ciechanowie

I miejsce- uczeń kl. III b, Zespół Szkół nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego w Pułtusku 55 pkt;

II miejsce –  uczeń kl. II c, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie 53 pkt;

III miejsce –  uczeń kl. III b, Zespół Szkół nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego w Pułtusku 52 pkt.

Prace z terenu WZ w Ostrołęce

I miejsce – uczeń kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej 54 pkt;

II miejsce – uczeń kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem 52 pkt;

III miejsce – uczeń kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni 50 pkt;

 Prace z terenu WZ w Płocku

I miejsce – uczeń kl. I, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 54 pkt;

II miejsce – uczeń, kl. III, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach 52 pkt;

III miejsce – uczeń kl. II, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach 50 pkt;

Prace z terenu WZ w Radomiu

I miejsce – uczeń kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach 53 pkt;

II miejsce – uczeń kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach 51 pkt;

III miejsce – uczeń kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach 50 pkt;

Prace z terenu WZ w Siedlcach

I miejsce – uczeń kl. III a, Szkoła Podstawowa im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie 55 pkt;

II miejsce – uczeń kl. I a, Szkoła Podstawowa im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie 54 pkt;

III miejsce– uczeń kl. III, Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu 51pkt;

Prace z terenu Biura w Warszawie

I miejsce – uczeń kl. II b, Szkoła Podstawowa w Młochowie 53 pkt;

II miejsce – uczeń kl. II b, Szkoła Podstawowa w Młochowie 52 pkt;

III miejsce – uczeń kl. Ic, Szkoła Podstawowa w Zielonkach- Parceli 51 pkt;

Kategoria II „fotografie uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII”

Prace z terenu WZ w Ciechanowie

I miejsce – uczeń kl. VII a, Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy 54 pkt;

II miejsce – uczeń kl. VII, Szkoła Podstawowa w Świerczach 52 pkt;

III miejsce – uczeń kl. IV b, Zespół Szkół nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego w Pułtusku 51 pkt;

Prace z terenu WZ w Ostrołęce

I miejsce – uczeń kl. VIII, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni 54 pkt;

II miejsce – uczeń kl. VII a, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem 52 pkt;

III miejsce – uczeń kl. VII, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach -Bramurze 51 pkt;

Prace z terenu WZ w Płocku

I miejsce – uczeń kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach 54 pkt;

II miejsce – uczeń kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 52 pkt;

III miejsce– uczeń kl.VII, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 49pkt;

Prace z terenu WZ w Radomiu

I miejsce – uczeń kl. IV, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach 53 pkt;

II miejsce– uczeń kl.VIII, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie 52pkt;

III miejsce – uczeń kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku 51 pkt;

Prace z terenu WZ w Siedlcach

I miejsce – uczeń kl. VII c, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbuczynie 54 pkt;

II miejsce – uczeń kl. VII b, Zespół Szkół nr 1 w Łosicach 53 pkt;

III miejsce– uczeń kl. VIII b, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku 51pkt;

Prace z terenu Biura w Warszawie

I miejsce – uczeń kl. VII c, Szkoła Podstawowa w Zielonkach- Parceli 52 pkt;

II miejsce – uczeń, kl. VIc, Szkoła Podstawowa w Zielonkach- Parceli 51 pkt;

III miejsce – uczeń kl. IV b, Szkoła Podstawowa w Zielonkach- Parceli 49 pkt;

Ponadto Komisja wytypowała do nagrody w formie „EkoBonu” o wartości 5.000 zł szkoły podstawowe za działalność na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych, których uczniowie zostali laureatami Konkursu.

Kategoria I „Prace plastyczne uczniów ze szkół podstawowych z klas I-III”

 • Zespół Szkół nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego w Pułtusku;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej;
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach;
 • Szkoła Podstawowa im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie;
 • Szkoła Podstawowa w Młochowie.

Kategorii II „fotografie uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII”

 • Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni;
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbuczynie;
 • Szkoła Podstawowa w  Zielonkach- Parceli.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie odebrania nagród

Nagrodzone prace plastyczne są wykonane dowolną techniką w szczególności przy użyciu surowców wtórnych lub przedmiotów pochodzenia naturalnego. Tematy prac plastycznych i fotografii odzwierciedlają dotychczasowe działania szkoły na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych                    

                                                      

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję