Druhowie z powiatów ciechanowskiego, płońskiego, płockiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego będą mieli nowe wozy strażackie i sprzęt do ratowania życia i mienia dzięki pomocy finansowej z WFOŚiGW w Warszawie.

11 września 2019 / administrator

11 września 2019r.  w obecności wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król wraz z Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamilą Mokrzycką podpisała 23 umowy na zakup samochodów oraz specjalistycznego sprzętu. W uroczystości brał udział również poseł na Sejm RP Maciej Małacki.

Ochotnicza Straż Pożarna jest instytucją, która stoi na straży bezpieczeństwa Polaków  i natychmiast reaguje w razie zagrożenia. Dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy wesprzeć finansowo cieszącą się największym zaufaniem wśród Polaków służbę ratowniczą. Środki, które przekazujemy, wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Mam nadzieję, że dzięki temu wsparciu druhowie będą mieli możliwość jeszcze lepszej realizacji swoich zadań, również w zakresie ochrony środowiska. Warto wspierać tych, którzy ratują nasze życie – powiedziała Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Anna Król.

Umowy sostały podpisane w ramach  „Ogólnopolskiego Program finansowania służb ratowniczych” tym razem z 5 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu ciechanowskiego, płockiego, żyrardowskiego oraz sochaczewskiego na łączną kwotę dotacji 1.454 tysiące zł, jak również 18 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę blisko 460 tysięcy zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania. 

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupią samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, jak również sprzęt ochrony osobistej strażaków.

Do WFOŚiGW w Warszawie  wpłynęło w sumie blisko 280 wniosków na kwotę ponad 7 milionów zł. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby  wszyscy beneficjenci, którzy złożyli wnioski i przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną otrzymali wsparcie.

W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”  można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Na realizację programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył 4 mln zł i blisko 13 mln zł pochodzić będą z NFOŚiGW (w formie refundacji). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi prawie 45 mln zł.

Samochody zakupią: OSP w Antoniewie, OSP w Nowych Kozłowicach, OSP w Słupnie, OSP w Lekowie i OSP w Szulmierzu

Sprzęt zakupią:  OSP w Zągotach, OSP w Kromnowie OSP w Kanigowie, OSP w Gąbinie, OSP w Małej Wsi, OSP w Turzy Małej, OSP w Zbiroży, OSP w Strzegowie, OSP w Niedzborzu OSP w Lipowcu Kościelnym, OSP w Korytowie, OSP w Dąbrowie a także gmina Grudusk, Powiat Płoński, Powiat Mławski, Powiat Sierpecki i Powiat Ciechanowski.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję