Czyste Mazowieckie w Otwocku

4 października 2019 / administrator

3 października 2019r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku odbyło się kolejne wieczorne spotkanie w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czyste Mazowieckie”, w którym uczestniczyli:  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera; Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Ewa Król; Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Prezydent Otwocka Jarosław Tomasz Margielski.

– Cieszę, że możemy wspomóc kampanię informacyjno-edukacyjną „Czyste Mazowieckie”, która zwraca uwagę na dbałość o czyste powietrze przy jednoczesnym edukowaniu o emisji gazów i pyłów. Ten temat jest dla mnie szczególnie bliski
w związku z tym, że realizujemy Program Czyste Powietrze- powiedziała Prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król.  

Edukacja to jedna z ważniejszych dziedzin działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaczyna się w domu i tam są wdrażane pierwsze dobre obyczaje również w zakresie dbania
o środowisko. Fundusz szczególny nacisk kładzie na dofinansowanie Centrów Edukacji Ekologicznej, wspiera działania edukacyjne na rzecz parków krajobrazowych i leśnych kompleksów promocyjnych, a także sprzyja rozwojowi infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. Wspieramy zadania polegające na organizacji konkursów oraz olimpiad
z zakresu edukacji ekologicznej. Finansujemy również organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, czy seminarium
o tematyce ekologicznej. Są to tylko przykłady podejmowanych inicjatyw. Łączne wsparcie WFOŚiGW w Warszawie ze środków własnych wyniosło ponad 58 milionów zł. Dzięki naszemu wsparciu powstało w sumie ponad 210 nowych ścieżek edukacyjnych, wybudowano lub zmodernizowano 65 baz edukacyjnych; powstało ponad 800 km ścieżek edukacyjnych i 2 nowe centra edukacji ekologicznej. Dodatkowo zrealizowano ok. 572 programów edukacyjnych, zorganizowano 700 konkursów i olimpiad ekologicznych oraz przeprowadzono ponad 300 akcji i imprez ekologicznych. Nasza rola edukacyjna, to wychowanie dla przyszłości, czego efektem będą nie tyle kilometry wodociągów, ale również większa świadomość ekologiczna.

Podczas spotkania na specjalnie przygotowanym stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie można było uzyskać informacje na temat Programu Czyste Powietrze. „Czyste Mazowieckie” to rozbudowany ekologiczny program edukacyjno-informacyjny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych realizowany na terenie województwa mazowieckiego. Kampania zwraca uwagę na dbałość o czyste powietrze przy jednoczesnym edukowaniu o emisji gazów i pyłów. Kampania Wojewody Mazowieckiego wpisuje się w program Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!” i ma na celu nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać mieszkańców województwa mazowieckiego do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza.

Zdjęcia : Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję