Czynna ochrona cietrzewia na Mazowszu dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie

30 stycznia 2020 / adminit

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach projektu „Czynna ochrona populacji cietrzewia Tetrao tetrix na obszarze Równiny Kurpiowskiej” zrealizowała prace mające na celu poprawę warunków bytowania cietrzewi. Projekt „Czynna ochrona populacji cietrzewia Tetrao tetrix na obszarze Równiny Kurpiowskiej w granicach województwa mazowieckiego” w 2019 roku został dofinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150 000,00 zł.


Obecność cietrzewi w Polsce ogranicza się obecnie do nielicznych miejsc na południu i północnym-wschodzie kraju. Wydaje się, że bez długofalowych działań z zakresu ochrony czynnej ten gatunek skazany jest w województwie mazowieckim na wyginięcie.

Zdjęcie: pixabay

Cietrzew jest gatunkiem „ekotonowym”, co oznacza, że występuje wyłącznie na terenach półotwartych z rzadka porośniętych roślinnością drzewiastą i z dużym udziałem krzewinek. W Polsce warunki takie znajduje jedynie na częściowo zarastających torfowiskach, terenach poligonowych, na których występują wrzosowiska i halizny. Głównym zadaniem zrealizowanych na Mazowszu prac było odtworzenie strefy ekotonu poprzez częściową wycinkę na obszarze dotychczas porośniętym zwartymi zaroślami i zerdzewieniami (4,5 ha). W efekcie zlikwidowano ostrą granicę między terenami zadrzewionymi a otwartymi łąkami, co znacznie ograniczało wykorzystanie tego typu miejsc przez cietrzewie. Po wykonaniu zabiegów ochronnych na granicy z terenami otwartymi pozostały jedynie pojedyncze drzewa, a ich liczba stopniowo zwiększa się w miarę przemieszczania się w głąb stumetrowej strefy ekotonu.

Ptak ten zasiedla przeważnie tereny słabo przekształcone w wyniku działalności gospodarczej człowieka i o słabo rozwiniętym rolnictwie, mające charakter naturalny i pół-naturalny. Zasadniczo omija tereny intensywnie użytkowane przez człowieka, nawet takie, w których zachowały się jeszcze niektóre elementy jego biotopu.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję